فروشگاه تخصصی فروش فایل ها و تحقیقات دانشجویی و قطعه کدهای برنامه نویسی و ویدیو های آموزشی

دسته بندی محصولات

محبوبترین محصولات

اطلاعیه فروشگاه

توجه : به لطف خداوند متعادل و تلاش مضاعف و پشتیبانی خوب فایل سل سایت پارس هم اکنون به رتبه 12 در فایل سل دست پیدا کرده است توجه : دانشجویان و افرادی که قصد خرید دارند و ایمیل ندارند برای خرید میتوانند ایمیل مدیر فروشگاه را به آدرس moradi.infomail@gmail.com وارد کنند و با این ایمیل و شماره تلفن خودتون اقدام به خرید کنید و در صورت مشکل میتوانید با شماره پشتیبانی فروشگاه در تلگرام با شماره 09398634021 ارتباط برقرار کنید

تحقیق جامع درباره بررسی و ارزیابی مديريت بهره وري فراگير

تحقیق جامع  درباره بررسی و ارزیابی مديريت بهره وري فراگير

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 101 صفحه

 

 

 

 

 

 

 

فهرست

 

مقدمه.............................................................1

فصل اول..........................................................2

مفهوم بهره وری...................................................2

1-شاخصهای ارزیابی عملکرد سازمان ها..........................2

2-تعریف بهره وری...............................................3

3-دید گاههای مختلف در باره بهره وری............................5

4-برخی سو برداشتها درباره مفهوم بهره وری.......................6

5-سطوح بهره وری................................................7

6-بهره وری سبز...................................................8

 

فصل دوم............................................................9

ضرورت مدیریت فراگیر بهره وری..................................9

1-2-عوامل موثر  بر وضعیت بنگاهها و سازما......................9

1-1-2-یکپارچگی و ارتباطات بیشتر در سطح جهان.................9

2-1-2-سرعت بالای ارتباطات سطح جهانی..........................9

3-1-2-تناقض همکاری و رقابت پذیری..............................10

4-1-2-پیچیدگی و نا اطمینانی........................................10

5-1-2-تغییر در موازنه قدرتهای اقتصادی............................10

6-1-2-تغییر صحنه بازار جهانی.....................................10

1-6-1-2-بازیگران بین المللی........................................10

2-6-1-2-حق انتخاب بیشتر مشتریان.................................11

3-6-1-2-مقررات زدایی..............................................11

4-6-1-2-کاهش طول عمر کالا........................................11

2-2-تغییر تاکیدها در دهه های 1970و1980..........................11

3-2-تغییر در کانون های مورد توجه مدیران..............................12

4-2-سازمان های ملی بهره وری در برخی از کشورها ی آسیایی...........13

1-6-2-ژاپن..............................................................14

2-6-2-هندوستان..........................................................14

3-6-2-سنگاپور..........................................................15

7-2-بهره وری در ایران...................................................15

 

فصل سوم..............................................................17

مفهوم و فلسفه مدیریت فراگیر بهره وری...............................17

1-3-چشم انداز بهره وری فراگیر.....................................17

2-3-مرحله سنجش و اندازه گیری...................................17

3-3-مفهوم و تعریف کارکردی و عملیاتی مدیریت بهره وری فراگیر...17

4-3-خصوصیات منحصر به فرد مدیریت بهره وری فراگیر............18

5-3-استراتژی استفاده از نظام مدیریت بهره وری فراگیر...............19

6-3-توان مدیریت جامع بهره وری فراگیر.............................20

7-3-تعریف مدیریت بهره وری فراگیر.................................22

8-3-مدیریت بهره وری فراگیر به مثابه سه پایه........................23

9-3-مدیریت بهره وری فراگیر: اتحاد سه بعد رقابت پذیری............23

 

فصل چهارم............................................................25

بهبود بهره وری........................................................25

1-4-عوامل موثر بر بهره وری........................................25

الف-دیدگاه تکنیکی......................................................28

ب-دیدگاه فرهنگی.......................................................28

عوامل موثر بر بهبود بهره وری.........................................36

الف-عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار...............................36

ب-شیوه انتخاب مدیران..................................................39

پ-بهره وری و ثبات مدیریتی............................................41

ت-پیشرفت تکنولوژی و تحقیق و توسعه..................................42

2-4-راههای بهبود بهره وری...........................................43

3-4-بهره وری و سیستمهای سازمانی...................................44

4-4-برنامه ریزی برای بهبود بهره وری................................46

5-4-چهارده دستور العمل برای بهبود بهره وری........................53

 

فصل پنجم...............................................................57

بهره وری نیروی انسانی.................................................57

1-5-آموزش و پرورش..................................................57

2-5-انگیزه و بهره وری.................................................58

3-5-وجدان کار ، فرهنگ کار و انضباط در کار.........................59

4-5-عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی.....................60

5-5-برنامه ریزی و منابع انسانی........................................65

6-5-نتیجه گیری.......................................................66

نتیجه....................................................................67

الف-منابع فارسی........................................................68

ب-منابع لاتین............................................................68

 

مقدمه:

تاريخ 200 ساله صنعت و ورود به عصر جديد عصر فرا صنعتي عصر اطلاعات عصر فرا ملي و ارتباطات نتيجه رشد و ارتقا بهره وري است كه نمونه هاي بارز آن استفاده بيشتر اتوماسيون و كاربرد رباتها در توليد در كنار سيستمهاي نوين مديريتي مي باشد. تنها در طول 15 سال اخير  افزايش بهره وري در سطح جهان 45 برابر شده است مه اين افزايش معجزه آسا به طور عمده نتيجه بهبود در سيستمهاي مديريتي سازمانها و سياستهاي علمي تحقيقاتي و اقتصادي صحيح در كشور هاي پيشرفته صنعتي بوده است. بيگمان رشد اقتصادي جوامع در گرو نرخ رشد بهره وري آنان است. مطا لعات تجربي در كشور هاي پيشرفته صنعتي نشان داده  كه اهميت بهره وري در نتيجه توسع سيستمهاي نرم افزار مديريتي بيش از مشاركت و افزايش كمي عوامل كار و سرمايه در جريان توليد بوده است. پايين بودن سطح بهره وري مه از ويژيگيهاي غالب كشور هاي كمتر توسعه يافته است ناشي از عوامل مختلف تاثير گذار بر بهره وري است كه تعدادي از اين عوامل خارج از كنترل اين جوامع و پاره اي قابل چاره جويي و كنترل است. دقيقا به همين دليل امروزه تمام كشورهاي جهان در پي بدست اوردن پيشرفتهايي در زمينه بهره وري هستند بدين معني كه بتوانند با مصرف منابع كمتر به مقدار تو ليد ملي بيشتر دست يابند زيرا ميان درآمد سرانه هر كشور و شاخص بهره وري رابطه اي مستقيم وجو دارد.

طي دو دهه اخير ضرورت ايجاد وگسترش بخش بهره وري و مديريت فراگير و جامع بهره وري در سازمانها از اهميت به سزايي برخوردار شده است. مديريت بهره وري فراگير بر اساس ذهنيت و برنامه اي استراتژيك، توجه صحيح به ارتقا انگيزه نيرو انساني، بهبود مهارتهاي آنان با بازآموزي و آتاهطينتبهخ آموزش و پرورش براي آنها، ايجاد زمينه مساعد براي بروز خلاقيت و استعدادها در سازمان، افزايش ميزان تحقيق و توسعه، استفاده از علم و دانش در اداره امور و بهبود كيفيت محصول در جهت برقراي نضامي براي اندازه گيري، ارزيابي، برنامه ريزي و بهبود بهره وري فراگير در سازمان است كه مدير مي تواند مشكلات و مساءل را تشخيص دهد و مساءل پيچيده سازمان را بر اساس اطلاعات لازم حل كند.

فصل اول :

مفهوم بهره وري

1- شاخصهاي ارزيابي عملكرد سازمانها

براي سنجش و ارزيابي عملكرد هر سازماني (اعم از سازندگان كالاها يا ارهه دهندگان خدمات) معیار ها و شاخصهای گونانگون و متفاوتی مورد استفاده قرار میگیرند. برخی از شاخصهایی که بیش از سایر معیارهای ارزیابی عملکرد رایجتر می باشند عبارتند از :

اثر بخشي، كارايي، نواوري، انعطاف پذيري و كيفيت زندگي كاري .

اثر بخشي با پاسخ به سوالا تي از اين قبيل معلوم مي شود كه: آيا براي رسيدن به هدفهاي سازمان فعاليت هاي درستي را انجام ميدهيم؟ آيا مشكلات سازمان را به درستي تشخيص داده ايم ، و در صدد رفع آنها بر آمده ايم؛ به طوري كه به هدفهاي سازمان در موعد مقرر دست يابيم؟ درجه دسترسي به هدفهاي از پيش تعين شده در هر سازمان، ميزان اثر بخشي را در هر سازمان نشان مي دهد.

كارايي به اجراي درست كار در سازمان مربوط مي شود. يعني تصميماتي كه با هدف كاهش هزينه ها، افزايش مقدار توليد و بهبود كيفيت محصول اتخاذ مي شوند. كارايي نسبت بازدهي به بازدهي استاندارد است.

نوآوري به ميزان تطابق محصولات توليدي و فرايندهاي توليدي يك سازمان در قبال تغييرات تقاضا و نياز هاي جديد مشتريان، تغييرات تكنولوژي و ساخت محصوالات جديد گفته مي شود. نو آوري به منظور برآورد نيازهاي جديد مشتريان يا ايجاد تقاضاي جديد و كسب سهم بيشتر در بازار در مقايسه با رقبا انجام مي پذيرد.

قابليت انعطاف به ميزان توان سيستم توليدي هر سازمان در عكس العمل و تطابق با تغييرات مورد لزوم در نوع، تركيب و مقدار مخصول گفته مي شود.

كيفيت زندگي كاري به اين موضوع مربوط مي شود كه سازمان تا چه ميزان به بر قراري ايمني در محيط كار، امنيت شغلي در سازمان، پرورش استعداد كاركنان خود و بالا بردن مهارت هاي آنان از طرق گوناگون  وبه عبارتي ديگر ايجاد رضايت شغلي آنان از محيط كار قادر مي باشد.

شاخص ديگري كه براي سنجش عملكرد ساز مان هاي انتفاعي مورد استفاده قرار ميگيرد، ميزان سودآوري در قبال سرمايه و فروش مي باشد در حالي عملكرد مديران سازمانهاي غير انتفاعي بر اساس مقدار وارزش توليداتشان در مقابل هزنيه هاي توليد شان سنجيده مي شود.

سود آوري تابعي از درامد ها و هزينه ها مي باشد. در آمدها به قيمت فروش و مقدار فروش محصئل بستگي دارد. در حالي كه هزينه ها تابعي از ارزش نهاده ها ومنابع به مار رفته در توليد محصول مي باشند. دو شاخص مهم و اساسي كه مديران براي اتخاذ تصميمات درست به آنها توجه مي كنند عبارتند از: بهره وري و كيفيت

بهره وري يعني اينكه سازمان در قبال مقدار معيني از محصول به چه نسبتي از منابع

توليدي استفاده مي كند


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 11,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
bahrevari-modirait-faragir_438300_7353.zip104.5k

نظرسنجی

کدام نوع از فایل های زیر مورد نیاز شماست