تخفیف ویژه و دائمی استخدام  با درآمد رویایی در فروشگاه دانشجویی پارس

اطلاعیه فروشگاه

اطلاعیه خرید فایلهای پاورپوینت: هنگام خرید پاورپوینت به نکات زیر توجه فرمایید. 1:در توضیحات فایل پاورپوینتها متن اسلاید ها در قسمت توضیحات کپی شده است و به هم ریختگی توضیحات به علت کپی مطالب هست: اصل فایلی که خریداری میکنید کاملا مرتب دقیق و استاندارد هست2:هیچ گونه تبلیغاتی داخل فایلهای پاورپوینت نیست3 :تمامی پاورپوینت ها کامل طراحی و تدوین شده اند و کاملا آماده ارائه هستند و نیاز به ویرایش و تنظیم کردند ندارند. توجه : هنگام خرید روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود مراحل پرداخت را تا زمان دریافت کدپیگیری سفارش ادامه دهید ؛ در صورتی که نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و مجددا اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید و یا بانک عامل را تغییر دهید توجه : هنگام خرید روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود مراحل پرداخت را تا زمان دریافت کدپیگیری سفارش ادامه دهید ؛ در صورتی که نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و مجددا اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید و یا بانک عامل را تغییر دهید

پروژه تحلیل و ترسيم نقشه هاي سيم پيچي موتور

پروژه تحلیل و ترسيم نقشه هاي سيم پيچي موتور

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 68 صفحه

 

 

 

 

مقدمه:

1- 1 - مشخصات لازم براي طراحي و سيم پيچي موتور:

 

       براي محاسبه و سيم پيچي يك موتور معلومات زير مورد نياز مي باشد كه از روي      پلاك و پوسته موتور ويا با توجه به نياز واز طريق محاسبه بدست مي آيد.

الف : تعداد شيار هاي استاتور : كه آنرا با  z   نشان داده و ازروي پوسته موتور قابل    شمارش مي باشد. 

ب : تعداد فازها : موتورهايكه در صنعت استفاده مي شوند معمولا بصورت يكفاز و سه فاز مي باشند كه تعداد فاز ها را با   m   نشان مي دهند.

ج : تعداد قطبهاي موتور ( p 2  ) تعداد قطبهاي موتور را ميتوان از رابطه زير بدست آورد.                                                                                        

 

 

و رابطه فوق    ns  دور سنكرون سيدان استاتور مي باشد كه مقدار آن از دور موتور     

   كnr بر روي پلاك موتور نوشته ميشود كمي بيشتر است.

د : گام قطبي   y  : كه عبارتست از فاصله بين مركز و قطب غير هم نام مجاور بر حسب تعداد شيار گام قطبي را ميتوان از رابطه                   بدست آورد.

ه : گام سيم بندي  yz   : عبارتست از فاصله بين دو بازوي يك كلاف بر حسب تعداد شيار.

و : تعداد شيار زير هر قطب مربوط به هر فاز       حداقل تعداد كلافها براي ايجاد يك جفت قطب در جريان متناوب به اندازه تعداد فازها مي باشد اگر بخواهيم در يك ماشين تعداد قطبهاي از 2 بيشتر شده  و برابر با    2p  باشد در اين صورت حداقل تعداد كلافهاي لازم برابر با        p.m  بوده و چون در سيم پيچي يك طبقه هر كلاف دو شيار را پر مي كند بنابر اين حد اقل تعداد شيار هاي لازم براي تشكيل  2p    قطب توسط  m   فاز  برابر خواهد بود .

zmin= 2p*     m                                                                     

 

همانطور كه ذكر شد اين تعداد شيار حداقل تعداد شيار هاي لازم بوده و در هر يك از قطبها يك شيار به هر فاز اختصاص مي يابد اما اگر هر يك از بازوهاي كلافها را در چندين شيار مجاور هم پخش نموده و تعداد اين شيارها را كه عبارت از تعداد شيار زير هر قطب مربوط به هر فاز مي باشد. ql نشان مي دهند.

در اين صورت تعداد شيارهاي لازم براي تشكيل 2p قطب توسط m فاز برابر خواهد بود با :

 

بدين ترتيب با مشخص بودن تعداد شيارها و تعداد قطبها، مي توان مقدار q را بدست آورد.

 

در صورتيكه q عدد صحيح 1 و 2 و 3 و . . . باشد سيم پيچي با شيار كامل و اگر يك عدد كسري باشد سيم پيچي با شيار كسري ناميده مي شود.

ز : تعداد كلافهاي لازم براي هر فاز چون در سيم پيچ هاي هر يك از فازهاي ماشين الكتريكي، بايد ولتاژهاي يكسان القا شود و يا اينكه اين سيم پيچ ها بايد به ولتاژهاي برابر اتصال يابند لذا بايد تعداد كلافهاي هر يك از فازها با يكديگر برابر بوده و همچنين مجموع تعداد حلقه هاي كلاف هر فاز نيز يكسان مي باشد.

تعداد كلافهاي مربوط به هر فاز بايد يك عدد صحيح مثلا 1 و 2 و 3 و . . . باشد چون در سيم پيچي يك طبقه هر يك از شيارها توسط بازوي كلاف پر مي شود بنابراين هر كلاف دو شيار را پر مي كند لذا براي m فاز رابطه زير برقرار خواهد بود.

 

كه در اين رابطه  تعداد كلافهاي هر فاز در سيم پيچي يك طبقه بوده و برابر با عدد صحيح و بدون اعشاري  مي باشد.

اگر در يك استاتور به جاي سيم پيچي يك طبقه از سيم پيچي دو طبقه استفاده شود چون تعداد دور هر كلاف در اين حالت نصف حالت يك طبقه بوده و در عوض هر شيار توسط دو بازوي دو كلاف مختلف پر مي شود لذا تعداد كلافهاي مربوط به هر فاز نيز دو برابر تعداد كلافهاي در سيم پيچي يك طبقه شده و مقدار آن يعني 2 برابر است.

 

شيارهاي استاتور توسط كلافهاي مربوط به تمام فازها پر مي شوند هر چند كلاف از يك فاز با يكديگر تشكيل يك گروه كلاف را مي دهند و بازه هاي دو طرف هر گروه كلاف نيز در دو قطب مخالف ( در يك جفت قطب ) قرار مي گيرند بنابراين تعداد گروه كلافهاي مربوط به هر يك از فازها در سيم پيچ يك طبقه برابر با تعداد جفت قطبها مي باشد.

به عبارت ديگر در هر جفت قطب مجموعا mn گروه كلاف و در مجموع براي 2p قطب تعداد m.p گروه كلاف لازم ميب اشد.

اگر سيم پيچي يك طبقه سه فازه باشد در اين صورت مجموع گروه كلافهاي لازم براي سه فاز 5/1 برابر تعداد قطبها خواهد بود.

ح : زاويه الكتريكي بين دو شيار مجاور (  )

محيط يك دايره 360 درجه هندسي مي باشد و چون استاتور نيز به صورت يك دايره مي باشد لذا زاويه هندسي بين دو شيار مجاور هم برابر با  درجه مي شود.

در يك سيم پيچي سه فازه دو قطب هر يك قسمت از گروه كلافهاي مربوط به هر  محيط استاتور يعني 60 دجه هندسي را پر مي كند يا به عبارت ديگر هر قطب كه 180 درجه الكتريكي مي باشد به اندازه 180=60*3 درجه هندسي را در بر مي گيرد اما اگر تعداد قطبها بيشتر از دو باشد زاويه هندسي مربوط به هر قطب كمتر از 180 درجه مي شود مثلا اگر استاتور 6 قطب سيم پيچي شود فقط 20 درجه از محيط استاتور توسط يك سمت هر گروه كلاف هر فاز پر مي شود و يا اينكه هر قطب 180 درجه الكتريكي مي باشد در  محيط استاتور و يا 6 درجه هندسي جاي مي گيرد يعني هر  از محيط استاتور معادل 180 درجه الكتريكي و كل محيط استاتور معادل 1080/180*6 درجه الكتريكي مي باشد.

بنابراين زاويه الكتريكي محيط استاتور بر خلاف زاويه هندسي يك عدد ثابت نبوده و بستگي به تعداد قطبهاي ماشين دارد بطوريكه اگر ماشين دو قطب باشد زاويه الكتريكي محيط استاتور برابر با  درجه الكتريكي خواهد بود. ( 720=180*4 ) بدين ترتيب مشاهده مي شود كه در هر حالت مي توان زاويه الكتريكي كل را از رابطهpبدست آورد در اين صورت بر خلاف زاويه هندسي بين دو شيار مجاور كه هميشه ثابت است زاويه الكتريكي بين دو شيار مجاور بستگي به مقدار قطبها داشته و از رابطه زير بدست مي آيد.

 

ادامه...


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت و دانلود

مبلغ قابل پرداخت 3,396 تومان
(شامل 10% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 3,773 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
sim-tarsim-naghshe_459917_7147.zip1.7 MB

تحقیق درباره بررسی و ارزیابی لامپ‌هاي پرقدرت مورد استفاده در رادارها

تحقیق درباره بررسی و ارزیابی لامپ‌هاي پرقدرت مورد استفاده در رادارها فرمت فایل : word ( قابل ویرایش) تعداد صفحات : 66 صفحه               چكيـده: اين مقاله تحقيقي در مورد بررسي لامپ‌هاي پرقدرت مورد استفاده در رادار از نظر پهناي باند، قدرت، بهره ، راندمان و غيره مي‌باشد.    در فصل اول با مطالعه روي لامپ‌هاي با ميدان متقاطع (M- Type) و توصيف انواع آن پيشرفت‌هاي اخير در اين زمينه را ارئ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,581 تومان 4,123 تومان 10% تخفیف

تحقیق درباره بررسی و ارزیابی دستگاه ترانسفورماتور

تحقیق درباره بررسی و ارزیابی دستگاه ترانسفورماتور فرمت فایل : word ( قابل ویرایش) تعداد صفحات : 94 صفحه               فهرست مطالب پيشگفتار و مقدمه 2-ويژگيها و مشخصات فني محصول 1-2-كليات 1-1-2 اساس كارترانسفورماتور 2-1-2 مشخصات فني 3-1-2 قطعات تشكيل دهنده محصول 4-1-2 هسته ترانسفورماتور 5-1-2 قرقره بوبين 6-1-2 سيم پيچ ها 7-1-2 مواد عايق 8-1-2 مقدار فضاي لازم 9-1-2 استاندار جهاني محصول 10-2-1 شما ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,581 تومان 4,123 تومان 10% تخفیف

تحقیق درباره بررسی و ارزیابی الكترومغناطيس و كاربردهاي آن

تحقیق درباره بررسی و ارزیابی الكترومغناطيس و كاربردهاي آن فرمت فایل : word ( قابل ویرایش) تعداد صفحات : 50 صفحه             فهرست   مقدمه ..................................................................4  تاريخچه پيدايش الكترومغناطيس ......................................... 5 معادلات الكترومغناطيس ماكسول .......................................... 6 امواج الكترومغناطيس ..................................... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,581 تومان 4,123 تومان 10% تخفیف

تحقیق درباره بررسی و ارزیابی منبع تغذیه الکتریکی دستگاه های برق

تحقیق درباره بررسی و ارزیابی منبع تغذیه الکتریکی دستگاه های برق فرمت فایل : word ( قابل ویرایش) تعداد صفحات : 49 صفحه             مقدمه: از بدو اختراع الکتریسته و تولید وسائل برقی اولین نیاز منبع تغذیه وسائل برقی بود که این وظیفه را ژنراتورها یا پیل های الکتریکی انجام می دادند .با شروع عمر الکترونیک نیاز به منابع تغذیه تفاوتهای بسیاری را به وجود آورد اولا جریان مصرفی در دستگاههای الکترونیک بر خلاف دستگاهای برقی DC می باشدو دم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,581 تومان 4,123 تومان 10% تخفیف

تحقیق درباره بررسی و ارزیابی سیستم توزيع و انتقال برق

تحقیق درباره  بررسی و ارزیابی سیستم توزيع و انتقال برق فرمت فایل : word ( قابل ویرایش) تعداد صفحات : 48 صفحه             مقدمه  در دهه 60 ظرفیت تولید انرژی الکتریسیته در آمریکا تقریبا دو برابر شد و میزان 175GW به 325GW رسید ( هر گیگاوات معادل 109 وات است . ) پس میزان در سال 1974 به 474GW و تا سال 1980 به 600GW رسیده بود . در پایان سال 1993 ، از 700GW نیز گذشت . پیش بینی می شود که تا سال 2010 تولید باید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,581 تومان 4,123 تومان 10% تخفیف

تحقیق درباره بررسی و ارزیابی پست های فشار قوی برق

تحقیق درباره  بررسی و ارزیابی پست های فشار قوی برق فرمت فایل : word ( قابل ویرایش) تعداد صفحات : 40 صفحه             فهرست مطالب                                                 & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,581 تومان 4,123 تومان 10% تخفیف

کتاب کاربردی شصت راز طلایی مدیریت زمان و اصول موفقیت

کتاب کاربردی شصت راز طلایی مدیریت زمان و  اصول موفقیت فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 50 صفحه         توضیح کتاب : کتاب حاضر گزیده ای از اثر برایان تریسی و دانشمندان بزرگ دنیا و براساس تجربیات نویسندگان و اصول تجربی در طول زمان و همچنین براساس تحقیقات گسترده درباره انسانهای موفق در طول تاریخ و براساس اصول بهره وری مدیریت زمان نوشته شده است محتویات کتاب حاضر برگرفته شده از کتابهای بزرگترین نویسندگان جهان درباره مدیری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان 4,500 تومان 10% تخفیف

دسته بندی محصولات فروشگاه

محبوبترین محصولات

نظرسنجی

از چه طریقی با فروشگاه ما آشنا شده اید
کدام نوع از فایل های زیر مورد نیاز شماست

تصویر ثابت

filesell filesell