فروشگاه تخصصی فروش فایل ها و تحقیقات دانشجویی و قطعه کدهای برنامه نویسی و ویدیو های آموزشی

دسته بندی محصولات

محبوبترین محصولات

دسترسی به اخبار و اطلاعیه های سایت در کانال تلگرام فروشگاه

پروژه دوره ارشد با موضوع بررسی شکست تحصیلی و خسارتهای ناشی از آن

پروژه دوره ارشد با موضوع بررسی شکست تحصیلی و خسارتهای ناشی از آن

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 61 صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه:

شکست  تحصیلی و خسارتهای ناشی از آن یکی از نقایص آموزشی بسیاری از کشورهای جهان سوم، و از آن جمله کشور ایران است .

کودکان ما  ارزشمندترین سرمایه جامعه ، ظریف ترین و گرانبهاترین هدیه ای هستند که خداوند به عنوان امانت به ما سپرده است و از وظایف جامعۀ  دست اندر کاران تعلیم تربیت  کشور اسلامی است که از طریق مطلوبترین روشها و انسانی ترین رفتار کودکان جامعه (آینده سازان)  را هدایت کنند در این راستا خانواده در آموزش و پرورش به عنوان محور و پایه اصلی می توانند انجام وظیفه کنند.

روشها و طرحهای متعدد برای همکاری پدر و مادرها با فرزندان وجود دارد که در شرایط مختلف به فراخور مال والدین قابل اجرا و بهره برداری می باشند میزان تصمیمات تراکم شغلی ، موقعیت اقتصادی ، اجتماعی پدر و مادرها از جمله عوامل تعیین کننده ای هستند که حدود و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را مشخص می سازند.

 

 

چکیده تحقیق :

 علل و عوامل متعددی باعث ایجاد افت تحصیلی می شود که می توان آنها را به علل و عوامل خارجی و داخلی نظام آموزش و پرورش تقسیم کرد از آنجا که این عوامل تأثیر متقابل بر روی هم دارند نمی توانند جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند ولی برای بهتر شناخته شدن این علل و عوامل و به منظور انجام یک تحقیق دقیق  یک محدوده زمانی کوتاه ناگزیر به انتخاب یک بعد از علل و و عوامل ( یعنی علل و عوامل خارجی) افت تحصیلی شده این اهدافی که مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرند عبارتند از:

اهداف کلی : هدف کلی این تحقیق ارائه پیشنهادات بر اساس نتایج بدست آمده جهت کاهش افت تحصیلی است

اهداف ویژه : هدف ویژه بررسی و شناسایی ویژگیهای اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی دارای افت تحصیلی

 

موضوع: بررسی ویژگیهای اجتماعی ، اقتصادی، فرهنگی دانش آموزان دخترانه کرج با سابقه شکست تحصیلی

در رابطه با سوالات فوق الذکر 100 نفر از دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی فروردین  که این تعداد از مدرسه راهنمایی از طریق نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه  20 سوال در بین آنها توزیع گردیده است.

با توجه به توضیحات نتایج ذیل در این تحقیق به دست آمده است.

 • اکثر دانش آموزان مردود در خانواده هایی با سطح پایین اقتصادی زندگی می کردند.
 • اکثریت دانش آموزان مردود با سطح پایین اجتماعی و فرهنگی پایین قرار دارند.
 • اکثریت دانش آموزان مردود برنامه ریزی صحیحی جهت گذراندن اوقات فراغت خود ندارند.
 • اکثریت دانش آموزان مردود دوستان بی تفاوت نسبت به تحصیل ، اهل تفریح و یا ترک تحصیل کرده دارند.

 

بیان مسئله  :

همگام با پیشرفت و افزایش سرانه آموزش و پروش نیز درمان افزایش است . مسلما هر جامعه ای که برای تعلیم و تربیت سرمایه گذاری می کند انتظار دارد که محصولی در راستای هدف نظام آموزش و پرورش بدست آورد تا این سرمایه گذاری عظیم از طریق تربیت انسانی جوابگوی احتیاجات جامعه گردد.

در این تحقیق تأثیر عوامل اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مدارس مورد بررسی قرار می گیرد و در مورد مسائلی مثل فقر و محرومیت اقتصادی، نا مناسب بودن مکان زندگی نگرش والدین نسبت به تحصیل فرزندان توفیقاتی داده شده است.

 

فصل اول

معرفی تحقیق

 

تعریف موضوع تحقیق

ضرورت تحقیق

فایده تحقیق

اهداف کلی و ویژه تحقیق

محدودیت های تحقیق

تعریف واژه ها و اصطلاحات

 

معرفی تحقیق:

شکست  تحصیلی و خسارتهای ناشی از آن یکی از نقایص آموزشی بسیاری از کشورهای جهان سوم، و از آن جمله کشور ایران است این مسئله به عوامل و موجبات گوناگون مربوط می شود که برای چاره جویی باید آنها را به دقت شناسایی و ارزشیابی کرد.

برخی از اقتصاد دانان معتقدند در بسیاری از کشورهای در حال توسعه آموزش رسمی بزرگترین صنعت و بزرگترین مصرف کننده درآمدهای عمومی است قراین و شواهد حکایت از آن دارد که کشور ما به علت تمرکز بیش از حد تصمیم گیری در نظام  اداری و اجرایی ناسازگار بودن توان آموزش و پرورش با مقتضیات و نیازهای اقتصادی و اجتماعی کشور نیز رشد فزاینده تعداد دانش آموزان که از رشد سریع جمعیت سرچشمه می گیرد و سبب افزایش حجم مسئولیت دستگاه اجرایی آموزش و پرورش می گردد. مجموع شرایطی که با کمیت قلت بازدهی این صنعت یعنی خسارات اقتصادی ناشی از شکست تحصیلی می شود تشدید می گردد.

در این رابطه وضعیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خانواده دانش آموزان چگونگی گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان و برنامه ریزی در جهت آن و گروه دوستان دانش آموزان را به عنوان ویژگیهای مردودین مورد توجه قرار دادیم.

امید است شناخت ویژگیهای مذکور در بررسی همه جانبه و ارائه پیشنهادات دستیابی به نتایج بتواند مسئولان و دست اندرکاران و برنامه ریزان جامعه آموزش و پرورش را به راه حلها رهنمون گردد.

 

تعریف موضوع تحقیق

موضوع مورد مطالعه در این تحقیق بررسی ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی دانش آموزان

ویژگیهای اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی که در این تحقیق مد نظر است عبارتست از :

درآمد خانواده ، شغل خانواده ، تحصیلات والدین ، اشتغال  دانش آموزان، وضعیت مسکن ، نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان نقش دوستان ، رفتار والدین با دانش آموزان ، رفتار اعضای خانواده با دانش آموزان این تحقیق در صدد است که ویژگیهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان  دختری که سابقه افت تحصیلی دارند را بررسی کند.

از افت تحصیلی تعاریف متعددی در کتابها ذکر شده است اما آنچه در تحقیق  از این مفهوم مد نظر است مترادف دانستن  آن با مفهوم پایه تکرار تحصیلی است .

در ذیل به چند تا از تعاریف افت تحصیلی اشاره می شود.

 • در تعریفی منظور از افت تحصیلی یا تکرار پایه تحصیلی عبارتست از تکرار پایه یک کلاس برای دانش آموزان که در معدل یک سال تحصیلی در همان کلاس پایه ای که در سال قبل به سر می برده به تحصیل ادامه می دهد و همان کاری را انجام می دهد که در سال گذشته نیز انجام داده است.
 • در تعریف دیگری منظور افت تحصیلی تکرار پایه تحصیلی بدین صورت بیان شده است که در نظامهای آموزشی که ارتقا از یک پایه به پایه دیگر از نظر سابقه و پیشرفت تحصیلی اجرا شرایط خاص پیش بینی شده در مقررات امتحانی را ایجاب می کند عدم توفیق گروهی از دانش آموزان در امتحان تکرار پایه و اتلاف ناشی از آنرا پدید می آورد.

 

 

 

 

 

ضرورت موضوع تحقیق

با اشاره به شواهد ذیل اهمیت و ضروت موضوع تحقیق روشن می شود.

در کتابهای تحت عنوان شکست تحصیلی در آموزش ابتدایی و راههای مقابله با آن اهمیت و ضرورت توجه به افت تحصیلی را اینطور بیان کرده که اگر خسارات معنوی ناشی از افت تحصیلی بگذریم آمارهای ارائه شده توسط متخصصین نظامهای آموزشی در مورد خسارات مادی ناشی از افت و شکست تحصیلی حکایت از فاجعه ای بزرگ دارد.

در بررسی که در این زمینه توسط سازمان برنامه و بودجه به عمل آمده نکات ذیل در خور تامل است .

مجموع خسارات در شکست تحصیلی در سال 1360 معادل 558608 میلیون ریال و در سال 67  ، 765121 میلیون ریال به دست آمده است از انجا که هزینه های آموزشی دولت ابتدایی و متوسطه راهنمایی بالا بوده است میزان خسارات ناشی از آن در سال 65  تقریبا معادل 14/1 برابر کل هزینه های جاری آموزش و پرورش بوده است .

در تحقیق حاضر تلاش بر آن است که ویژگیهای اجتماعی 0 فرهنگی دانش آموزان که دارای سابقه مردودی می باشند مورد بررسی قرار گرفته و با تجزیه و تحلیل یافته ها نتایج مفیدی عاید گردد.

به طور کلی دلایل انتخاب و بررسی این تحقیق موارد ذیل می باشند.

1- علاقه مند بودن به رفع این معضل اجتماعی (افت تحصیلی)

2- موضوع تحقیق ارتباط مستقیم با رشته تحصیلی نگارنده در رشته برنامه ریزی درسی دارد.

3- از دلایل دیگر که اهمیت این تحقیق را از لحاظ محقق معرفی می سازد عبارتند از

- کمک به مسولان آموزش برای طرح ریزی درست مطالب درسی

- کمک به معلمان برای شناخت موانع پیشرفت تحصیلی و کوشش در جهت رفع آنها

- افزایش آگاهی والدین نسبت به افت تحصیلی فرزندان و تلاش برای رفع این معضل اجتماعی .

 

 

فایده تحقیق

تحقیق حاضر می تواند اطلاعاتی به قرار ذیل در اختیار دیگران قرار دهد.

 • اطلاعات کتابخانه ای پیرامون موضوع مورد مطالعه
 • اطلاعاتی پیرامون نظر گروهی از دانش آموزان دارای سابقه مردودی در زمینه رفع اجتماعی و اقتصادی فرهنگی ایشان

جامعه آماری : جامعه آماری این تحقیق دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی که سابقه مردودی دارند.

روش نمونه گیری :

روش نمونه گیری این تحقیق از طریق خوشه ای تصادفی انتخاب شده است.

در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای سود جسته است برای جمع آوری اطلاعات  میدانی از نوع سود جسته و برای جمع آوری اطلاعات میدانی از پرسشنامه استفاده شده است .

 • پرسشنامه دانش آموزان حاوی 20 سوال چند گزینه ای است .

 

 

هدف کلی: هدف کلی این تحقیق ارائه پیشنهادات بر اساس نتایج بدست آمده جهت کاهش افت تحصیلی است.

هدف ویژه : هدف بررسی و شناسایی ویژگیهای اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان دختران سوم راهنمایی با سابقه شکست تحصیلی با توجه به اهداف کلی و ویژه سوالات ویژه تحقیق به قرار ذیل است.

 • آیا دانش آموزان مردود در وضعیت اقتصادی بدی قرار دارند.
 • آیا دانش آموزان مردود در وضعیت اجتماعی و فرهنگی پایین قرار دارند.
 • آیا دانش آموزان مردود از اوقات فراغت بطور نامناسب استفاده می کنند.
 • آیا دانش آموزان مردود دوستان نابابی دارند.

 

 

 

 

 

محدودیت های تحقیق:

محدودیت های این تحقیق عبارتند از : محدودیت های خارج از کنترل محقق و محدودیت های قابل کنترل محقق

محدودیت های خارج از کنترل محقق : 1- نداشتن همکاری لازم و کافی دانش آموزان برای اجرای پرسشنامه  2- در دسترس نبودن منابع آمار وارقام مورد نیاز افت تحصیلی 3- عدم همکاری دفتر داران  مدارس در معرفی دانش اموزآن مردود و عدم اطمینان نسبت به صداقت پاسخ دختران .

ب محدودیت های قابل کنترل توسط محقق

1- در بررسی عوامل موثر در مردودی صرفا : ویژگیهایی اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان مطرح است .

2- این تحقیق فقط روی دانش آموزان مردود انجام گرفته است .

3- عمل تحقیق فقط در یک قطع انجام گرفته است

 

 

 

تعریف اصلاحات و واژه ها :

 • افت تحصیلی ( یا تکرار پایه )

تکرار یک کلاس برای دانش آموزان که در خلال یک سال تحصیلی در همان کلاس و پایه ای که در سال قبل به سر می برد و به تحصیل و همان کاری را انجام می دهد که در سال گذشته انجام داده است.

 • پیشرفت تحصیلی :

دانش و مهارت کسب شده در مدرسه که معمولا میزان آن بوسیله نمرات امتحانی یا نظریه معلم و یا هر دو معین می شده

 • راهنمای تحصیلی :

عبارت است از توجه به تفاوت های فردی و لزوم کشف نیازهای نا همانند دانش آموزان و برطرف کردن آن نیازها و کمیت دانش آموزان جهت انتخاب شغل مناسب و ایجاد خط مشی موفقیت آمیز در زندگی دوره راهنمایی تحصیلی همچنان که از نامش پیداست فرصتی است که طی آن باید آمادگی نوجوان برای ادامه تحصیل و استعدادهایش برای رشته های مختلف آموزشی متوسطه مورد مطالعه قرار گیرد.

 

 • ویژگیهای اقتصادی :

منظور از ویژگیهای اقتصادی در این تحقیق خصوصیاتی از قبیل درآمد خانواده شغل والدین ، وضعیت مسکن و امکانات آموزشی  باشد.

5- ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی :

منظور از ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی خصوصیاتی از قبیل میزان تحصیلات والدین نگرش والدین نسبت به تحصیل ، ارتباط خانه و مدرسه رفتار والدین با دانش آموزان ،  رفتاراعضای خانواده با دانش آموزان.

6- فرهنگ :

فرهنگ از نظر جامعه شناسی عبارتست از : تمام عوامل مربوط به شناسایی و انتقاد هنر، اخلاقیات  حقوق  آداب و رسوم و مجموع دیگرامکانات علمی کسب شده بوسیله یک فرد در اجتماع.

 • اوقات فراغت :

کار و فراغت مفاهیمی است که با وقت و زمان ارتباط دارد کار گذراندن وقت  برای فعالیت خاص و با هدف خاصی است و فراغت وقت آزادی است که فرد به فعالیت  خاصی مشغول نیست.

 • نمونه :

تعداد محدودی از مشاهدات ، موارد یا افراد منتخب از یک جمعیت مجموعه عناصری که از یک جامعه بر حسب یک قانون احتمالات معین استخراج شده است.

 • نمونه گیری :
 • علل تشکیل دادن یک نمونه
 • روش انتخاب مواردی که یک نمونه را تشکیل می دهد.

10-نمونه گیری تصادفی  : روش نمونه گیری که در آن تمام افراد یک جامعه برای آن که در نمونه گنجانده شوند بخت برابر دارند.

11- نمونه گیری خوشه ای

در این نمونه گیری نمونه از واحدهای گروهی مثلا خانواده ها تشکیل یافته است که به صورت تصادفی تعیین می شود مشاهدات درباره عناصر مختلف خوشه  مستقل نیستند


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 9,335 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
shekast-tahsili_586176_8926.zip127.9k

پروپوزال ارشد با موضوع نقش مشارکت اولیا در پیشرفت تحصیلی

پروپوزال ارشد با موضوع نقش مشارکت اولیا در پیشرفت تحصیلی فرمت فایل : word ( قابل ویرایش) تعداد صفحات : 18 صفحه         فهرست مطالب فصل اول: 1 كليات... 1 مقدمه : 2 بیان مساله: 3 اهمیت و ضرورت پژوهش: 4 اهداف تحقیق... 5 هدف کلی: 5 اهداف جزئی: 5 سوال های اساسی پژوهش: 5 واژگان کلیدی: 6   متغیر های پژوهش: 7 مشارکت: 7 اولیای خانواده: 7 پیشرفت تحصیلی: 7 دانش آموزان: 7 معلمان: 7 منابع.. 8   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,000 تومان

پروپوزال ارشد با موضوع بررسی روانشناسی بازی و بازی درمانی

پروپوزال ارشد با موضوع بررسی روانشناسی بازی و بازی درمانی فرمت فایل : word ( قابل ویرایش) تعداد صفحات : 24 صفحه                   بیان مسأله بازی وسیله ای طبیعی برای بیان و اظهار خود است، آدلر1 روانشناس معروف در سال 1937 می گوید: هرگز نباید به بازیها به عنوان روشی برای وقت کشی نگاه کرد. لندرث2 در سال 1995 اظهار می دارد که بازی برای کودک مساوی با صحبت کردن برای یک بزرگسال است، بازی و اسباب بازی کلمات کودکان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,000 تومان

پروپوزال ارشد با موضوع علل بي انضباطي دانش آموزان پسر در مقطع راهنمايي

پروپوزال ارشد با موضوع علل بي انضباطي دانش آموزان پسر در مقطع راهنمايي فرمت فایل : word ( قابل ویرایش) تعداد صفحات : 15 صفحه                 اهداف تحقیق : نوجوانان دلي پاك و روحي پرشور دارند . آنان در حساسترين و بحراني ترين دوران زندگي خود به سر مي برند و نيازمند هدايت ، حمايت و همدلي اند. نوجوان نهال نو  رسيده اي است كه براي رشد و بالندگي به باغباني ، دلسوز و روشن بين نياز دارد تا او را از آفتها و حادثه ها در امان دارد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,000 تومان

مقاله بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر مدل هوش چندگانه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر نارساخوان

مقاله بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر مدل هوش چندگانه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر نارساخوان فرمت فایل : word ( قابل ویرایش) تعداد صفحات : 25 صفحه                 چکیده هدف: خود پنداره نقش مهمی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری ایفا می کند . پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر مدل هوش چندگانه بر خودپنداره و پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان پسر نارساخوان انجام شده است. روش: طرح تحقیق، نیمه­تجربی از نوع پیش&sh ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

تحقیق درباره تأثير تماشاي تلويزيون بر كيفيت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدائي

تحقیق درباره تأثير تماشاي تلويزيون بر كيفيت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدائي فرمت فایل : word ( قابل ویرایش) تعداد صفحات : 25 صفحه                   فهرست مطالب   الف- بخش اول : 1- صفحه عنوان و فهرست 2- پيشگفتار ب – بخش دوم : فصل اول: مبادي تحقيق - مقدمه 1- عنوان تحقيق 2- تعريف و تحديد موضوع تحقيق 3- تعريف مسئله مورد پژوهش 4- هدف تحقيق 5- ضرورت و اهميت تحقيق 6- فرضيه ها 7- محدوديتها و مشكلات تحقيق 8- ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,000 تومان

تحقیق درباره نقش بازی در فرآیند یادگیری دانش آموزان و رشد ذهنی و اخلاقی آنان

تحقیق درباره نقش بازی در فرآیند یادگیری دانش آموزان و رشد ذهنی و اخلاقی آنان فرمت فایل : word ( قابل ویرایش) تعداد صفحات : 33 صفحه                    فهرست مطالب چکیده ............................................................ 1 مقدمه ......................................................... ...2 معرفی پژوهنده ..................................................... 5 بیان مساله ...................................... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,000 تومان

نظرسنجی

کدام نوع از فایل های زیر مورد نیاز شماست