فروشگاه تخصصی فروش فایل ها و تحقیقات دانشجویی و قطعه کدهای برنامه نویسی و ویدیو های آموزشی

دسته بندی محصولات

محبوبترین محصولات

دسترسی به اخبار و اطلاعیه های سایت در کانال تلگرام فروشگاه

پروژه جامع و کامل بررسی و ارزیابی آسانسور و استانداردهای آن

پروژه جامع و کامل بررسی و ارزیابی آسانسور و استانداردهای آن

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 293 صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پيشگفتار

كميسيون استاندارد  " مقررات ايمني ساختمان و نصب آسانسور : قسمت اول - آسانسورهاي برقي "  كه توسط كميسيون هاي مربوط تهيه و تدوين شده و در ششمين جلسه كميته ملي استاندارد مكانيك و خودرو مورد تأييد قرار گرفته است ، اينك  به استناد بند يك ماده 3 قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 1371 بعنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي شود .

براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحولات و پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع ، علوم و خدمات ، استاندارد هاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استاندارد ها ارائه شود ، در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت . بنابر اين براي مراجعه به استاندارد هاي ملي ايران بايد همواره از آخرين تجديد نظر آنها استفاده كرد .

در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه ، در حد امكان بين اين استاندارد و استاندارد هاي بين المللي و استاندارد هاي ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود .

منبع و ماخذي كه براي اين استاندارد بكار رفته است به شرح زير مي باشد :

BS 5655: Part1: 1986

EN 81: Part1: 1985

EN 81-1: 2001

 

فهرست

 

0    مقدمه كلي

1    هدف كلي و دامنه كاربرد

2    مراجع

3    اصطلاحات و تعاريف

4    نمادها و اختصارات

5    چاه آسانسور

6    موتورخانه و محل قرار گرفتن فلكه ها

7    درهاي طبقه

8    كابين و وزنه تعادل

9    سيستم آويز، سيستم جبران كننده، ترمز ايمني و كنترل كننده مكانيكي سرعت بالا )گاورنر(

10   ريلهاي راهنما، ضربه گيرها و كليدهاي حد نهايي

11   فواصل هوايي بين كابين و ديوار چاه آسانسور و بين كابين و وزنه تعادل

12   سيستم محركه آسانسور

13   لوازم و تأسيسات برقي

14   حفاظت در مقابل اشكالات برقي، كنترل ها، اولويت ها

15   نكات و دستورالعمل ها

16   آزمونها، بررسي ها، دفتر ثبت نتايج و سرويس و نگهداري

پيوست الف : شرايط استفاده از لوازم ايمني برقي

پيوست ب : طرح كليد سه گوش

پيوست پ : پرونده فني

پيوست ت : بررسيها و آزمونهاي قبل از بهره برداري

پيوست ث : بررسيها و آزمونهاي ادواري و يا پس از انجام هر تغيير عمده و يا حادثه

پيوست ج : روشهاي آزمايش براي آزمون

پيوست چ : توصيه هاي حفاظت در مقابل آتش

          

استاندارد ملي‌ مقررات‌ ايمني‌ ساختمان‌ و نصب‌ آسانسور

قسمت اول آسانسورهاي برقي‌

 

  مقدمه‌ :

 هدف‌ از تدوين‌ اين‌ استاندارد تعريف‌ قواعد ايمني‌ مربوط‌ به‌ آسانسورهاي‌ مسافري‌ و باري‌ و خدماتي‌ است‌ كه‌ براي‌ تأمين‌ ايمني‌ اشخاص‌ و اشياء در برابر خطر حوادث‌ مرتبط‌ با عملكرد اين‌ نوع‌ آسانسورها ميباشد. 

 

 0 - 1   در تدوين‌ اين‌ استاندارد روشهاي‌ زير اتخاذ شده‌ است‌.

 

 0 - 1 - 1   تجزيه‌ و تحليل‌ خطرات‌ كه‌ ميتواند ناشي‌ از هر جزء از قطعات‌ يك‌ آسانسور كامل‌ باشد، انجام‌ گرديده‌ و بنابراين‌ قوانين‌ مربوطه‌ در هر مورد تدوين‌ شده‌اند.

 

 0 - 1 - 2     اين‌ استاندارد ‌ كه خاص‌ آسانسورهاميباشد و قوانين‌ فني‌ عمومي‌ كه‌ در زمينه‌هاي‌ الكتريكي‌ ، مكانيكي‌ و يا ساختماني‌ كاربرد دارند، را تكرار نميكند. البته‌ فرض‌ ميشود كه‌ تمامي‌ اجزاء بايد :

 

 0-1-2-1 بدرستي‌ طراحي‌ شده‌ باشند، داراي‌ ساختار مكانيكي‌ و الكتريكي‌ صحيحي‌ باشند و با كيفيت‌ مناسب‌ و مقاومت‌ كافي‌ و بدون‌ عيب‌ ساخته‌ شده‌ باشند.

 

 0-1-2-2 بخوبي‌ تعمير و نگهداري‌ شوند، بويژه‌ بايد اطمينان‌ حاصل‌ شود كه‌ ابعاد مورد نيازبا وجود فرسايش‌ برقرار بمانند.

 

 0-1-3 اين‌ استاندارد خاص‌ آسانسورها ميباشد و شامل‌ قوانين‌ مربوط‌ به‌ حفاظت‌ در برابر آتش‌ اجزاء ساختمان‌ نميشود.

 اما از آنجايي‌ كه‌ اين‌ قوانين‌ بر انتخاب‌ درهاي‌ طبقات‌ و ويژگيهاي‌ طراحي‌ سيستمهاي‌ كنترل‌ الكتريكي‌ تأثير مستقيم‌ دارد لازم‌ است‌ به‌ اين‌ موضوع‌ نيز پرداخته‌ شود.

 

 0-1-3-1 انتخاب‌ درهاي‌ طبقات‌ كه‌ به‌ مقاومت‌ و عملكرد مورد نياز آنها در برابر آتش‌ بستگي‌ دارد در بند پيوست‌ ج ذكرشده‌است‌. متداولترين‌ چيدمانهاي‌ ساختماني‌ بادرهاي‌ متناظر با هر كدام‌، با علائم‌  S  و  F  نشان‌ داده‌شده‌اند.

 اما در صورتي‌ كه‌ الزامات‌ قانوني‌ براي‌ چيدمانهاي‌ بخصوص‌ نوع‌  F  را به‌ جاي‌ نوع‌  S  مجاز بشمارند، كميته‌هاي‌ فني‌ بايد اصلاحيه‌ مورد نياز را تهيه‌ كنند.

 

 0 - 1 - 3 - 2 سيستمهاي‌ كنترلي‌ الكتريكي‌ توصيه‌ شده‌ براي‌ هر مثال‌ از چيدمانها، در ضميمه‌  )ج‌( توصيف‌ شده‌اند.

 

 0 - 1 - 4      اين‌ استاندارد ويژه‌ آسانسورها بوده‌ و ويژگيهايي‌ را كه‌ ذاتاً جزئي‌ از اين‌ وسايل‌ نميباشد و يا  مانعي‌ براي‌ تجارت‌ بوجود نمي آورند اما بر روي‌ ايمني‌ استفاده‌ كنندگان‌ و يا پرسنل‌ نصب‌ و خدمات‌ تأثير ميگذارند را ناديده‌ نميگيرد.

 

 

يادآوري : قسمتهايي از اين استاندارد كه با قلم  “هما “ )بصورت درج شده در اين يادآوري( نگارش شده است، عملكردي ميباشد . 

 

 0 - 2     بنظر ميرسد كه‌ الزامات‌ ساختماني‌ خاصي‌ در قسمتي‌ كه‌ آسانسور نصب‌ ميشود بايد تأمين‌ شود و اين الزامات بدليل‌ ويژگي‌ ساختاري‌ آسانسور و يا بدليل‌ نوع‌ بهره‌برداري‌ از آن‌ در مقايسه‌ با جاهاي‌ ديگر دقيقتر و سخت‌ترمي باشد.

 

 0 - 3   اين‌ استاندارد تا حد امكان‌ فقط‌ به‌ بيان‌ الزامات‌ مواد و تجهيزاتي كه كاركرد ايمن آسانسور را تأمين مي كند مي پردازد.

 0 - 4   در مواردي‌ كه‌ براي‌ روشن‌ شدن‌ مطلب‌ اشاره‌ به‌ طراحي‌ خاص‌ شده‌ است‌، اين‌ طرح‌ نبايد به‌ عنوان‌ تنها طرح‌ ممكن‌ قلمداد شود. هر راه‌ حل‌ ديگري‌ با نتيجه‌ عمل‌ مشابه‌ كه‌ حداقل‌ ايمني‌ معادل‌ را فراهم‌ كند، ميتواند بكار گرفته‌ شود.

 

 0 - 5   درباره‌ اشكال‌ مختلف‌ حوادث‌ احتمالي‌ آسانسور در زمينه‌هاي‌ زير مطالعاتي‌ انجام‌ شده‌ است‌.

 

 0 - 5 - 1   خطرات‌ احتمالي‌ ناشي‌ از :

            الف‌ -  بريدن‌

             ب‌  -  برخورد كردن‌

             پ‌  -  سقوط‌

             ت‌  -  ضربه‌

             ث‌  -  گيرافتادن‌

             ج‌  -  حريق‌

             چ‌  -  برق‌ گرفتگي‌

             ح‌  -  خرابي‌ مواد بر اثر:

                 1-  ‌ فرسودگي‌

                 2-  ‌ خوردگي‌

                 3-  ‌ تخريب‌ مكانيكي‌

 

 0-5-2  اشخاصي‌ كه‌ ايمني‌ آنها بايد تأمين‌ شود عبارتند از:

            الف‌ -  استفاده‌ كنندگان‌ ؛

             ب‌  -  بازرسان‌ و كاركنان‌ نگهداري‌ كننده‌  ؛

             پ‌  -  اشخاص‌ خارج‌ از چاه‌ آسانسور ، موتورخانه‌ و اتاق‌ فلكه‌ )درصورت‌وجود(.

 

 0-5-3  اشيائي‌ كه‌ ايمني‌ آنها بايد تأمين‌ شود عبارتند از:

            الف‌ -  بارهاي‌ داخل‌ كابين‌ ؛

             ب‌  -  اجزاو قطعات‌ آسانسور ؛

             پ‌  -  ساختمان‌ محل‌ نصب‌.

 

 0 - 6   در تدوين‌ اين‌ استاندارد موارد زير در نظر گرفته‌ شده‌اند:

 

0-6-1   استفاده كننده ها بايد در برابر خطرات ناشي از سهل انگاري و بي دقتي هاي ناآگاهانه خود ، محافظت شوند.

 

0-6-2   برخي از قوانين ممكن است سخت گيري كمتري را براي بعضي از استفاده كنندگان اعمال نمايد، از اين به بعد به اين افراد استفاده كننده هاي مجاز يا آموزش ديده گفته ميشود.

در صورتي كه تعريف ديگري موجود نباشد ، اجازه استفاده از آسانسور اختصاصي براي افراد مجاز ، مجاز است ، بشرطي كه آموزشهاي لازم توسط مسئول آسانسور به منظور استفاده از آن داده شده باشد و همچنين در صورتيكه يكي از شرايط زير برقرار باشد :

الف - در صورتيكه بكارگيري آسانسور تنها توسط كليدي كه مخصوص افراد مجاز و آموزش ديده ميباشد، در مكاني محفوظ در داخل يا خارج كابين قرار بگيرد.

 

ب - آسانسور  در محدوده اي كه براي استفاده عام ممنوع ميباشد نصب شده ، و در مدت زماني كه آسانسور قفل نباشد بطور دائم توسط يك يا بيشتر افراد مسئول ، نظارت مي شود.

 

0-6-3   براي آسانسورهاي خدماتي كه طبق تعريف، كابين آنها قابل دسترس براي اشخاص نباشد ممكن است بعضي از قواعد از شدت كمتري برخوردار باشند و يا اصلاً ناديده گرفته شود.

 

0-7      در تدوين اين استاندارد در موارد مشخصي  بي احتياطي استفاده كننده در نظر گرفته شده است اما ضروري است كه اين امر محدود شود و لذا احتمال دو بي احتياطي همزمان و يا استفاده نادرست از دستورالعمل ها در نظر گرفته نشده است .

 

0 – 8   درضميمه هاي اين استاندارد روش انجام آزمون هاي ضروري بر روي قطعات مشخص، و همچنين بر روي آسانسور نصب شده و كامل ، آمده است .

 

0–8–1  ضميمه هاي زير حداكثر الزامات مورد نياز آسانسور را مشخص ميكنند.

 

0-8-1-1 ضميمة پ . در صورتيكه تأييدية  اوليه ضروري باشد، پروندة فني بايد تهيه شود.

 

 0 - 8 - 1 - 2     ضميمه‌ ت‌ .  شامل‌ بررسيها و آزمون‌هايي‌ است‌ كه‌ قبل‌ از شروع‌ به‌ كار آسانسور بايد انجام‌ شود.

 

 0 - 8 - 1 - 3   ضميمه‌ ث‌ .  شامل‌ بررسيها و آزمون‌هاي‌ دوره‌اي‌ و همچنين‌ بررسيها و آزمون‌هاي‌ پس‌ از يك‌ تغيير اساسي‌ و يا يك‌ حادثه‌ ميباشد. تناوب‌ آزمونها و بررسيهاي‌ دوره‌اي‌ حداقل‌ سالي‌ يكبار ميباشد.

 

 0 - 8 - 2        ضميمه‌ ج‌ .  انجام‌ آزمونهاي‌ نوعي‌ بر روي‌ قطعات‌ مشخصي‌ از آسانسور امكان‌ ساده‌تر شدن‌ و محدود شدن‌ آزمونهاي‌ پس‌ از ذ ذربرزل

عغ ذ عغا/چر كعح ت0 تنه‌ئد نصب‌ آسانسور و همچنين‌ توليد انبوه‌ اين‌ گونه‌ اجزاء را فراهم‌ ميكند.

 

 1          هدف‌ كلي‌ و دامنة كاربرد

 اين‌ استاندارد مربوط‌ به‌ آسانسورهاي‌ تازه‌ نصب‌ شد‎ة دائمي‌ است‌ كه‌ داراي‌ طبقات‌ توقف‌ معيني‌ بوده‌ و كابين‌ آن‌ براي‌ حمل‌ و نقل‌ اشخاص‌ و/ يا كالا طراحي‌ شده‌ و توسط‌ طنابهاي‌ فولادي‌ و يا زنجير)ها( آويزان‌ ميباشد و يا توسط‌ جك‌ )ها(   نگاه‌ داشته‌ ميشود و همچنين،‌ حداقل‌ در قسمتي‌ ، بين‌ ريل‌هاي‌ عمودي‌ و يا ريلهايي‌ كه‌ كمي‌ از راستاي‌ قائم‌ منحرف‌ هستند حركت‌ ميكند. )براي‌ وسايلي‌ كه‌ انحراف‌ از راستاي‌ قائم‌ ريلهاي‌ راهنما در آنها از ْ15 بيشتر باشد، اين‌ استاندارد ميتواند بعنوان‌ استاندارد پايه، ‌ مفيد باشد.

 اين‌ استاندارد شامل‌ آسانسورهايي‌ كه‌ در زير ذكر شده‌اند نمي‌شود.

 آسانسورهاي‌ دنده‌ شانه‌اي‌، آسانسورهايي‌ پيچي‌، آسانسورهاي‌ معدن‌، بالابرهاي‌ قفسه‌اي‌ خودكار، بالابرهاي‌ تئاتري‌، بالابرهاي‌ پرشي‌، بالابر ساختماني‌ و كارگاهي‌، بالابرهاي‌ كشتي‌، سكوهاي‌ اكتشاف‌ يا حفاري‌ كه‌ در دريا بكار ميروند.

 هر چند اين‌ استاندارد را مي‌توان‌ عملاً به‌ عنوان‌ مبناي‌ مفيدي‌ بكار برد، اما اين‌ استاندارد در موارد ذيل‌ بكار گرفته‌ نميشود:

 الف‌ -  آسانسور خصوصي‌ كه‌ در ساختمان‌ براي‌ همه‌ افراد در دسترس‌ نميباشد. به‌ شرطي‌ كه‌  استاندارد ويژه اي در مورد آن نوع‌ آسانسور وضع‌ شده‌ باشد.

          

 ب‌  -  بالابرهايي‌ كه‌ فقط‌ به‌ دو طبقه‌ خدمات‌ رساني‌ ميكنند و خاص‌ افراد معلول‌ بوده‌ و طول‌ مسير حركت‌ آنها بيش‌ از 4 متر و سرعت‌ آنها بيش‌ از 1/0 متربرثانيه‌ نباشد و حركت‌ كابين‌ آنها نيازمند فشار دائم‌ بر دكمه‌ باشد.

 بكارگيري‌ موارد خاصي‌ در جاهايي‌ كه‌ فضا اجازه‌ نمي‌دهد  همچون‌ موارد ذيل‌ لازم‌ نيست‌:

 الف‌ -  آسانسورهايي‌ كه‌ قبلاً نصب‌ شده‌اند و‌ در حال‌ حاضر قرار است‌ كه‌ اين‌ استاندارد در مورد آنها اجرا   شود.

 ب‌  انجام‌ تغييرات‌ مهم‌ )ضميمه‌ ث‌( درباره‌ آسانسورهايي‌ كه‌ قبل‌ از تصويب‌ اين‌ استاندارد نصب‌شده‌اند.

 

 1 - 1    دامنـة‌ كاربرد

 بخش‌ اول‌ اين‌ استانداردمربوط‌ به‌ آسانسورهايي‌ است‌ كه‌ در بند 3 تعريف‌ شده‌ اند‌ و كابين‌ آنهابوسيله‌ طنابهاي‌ فولادي‌ آويخته‌ شده‌ و توسط‌ موتور برقي‌ به‌ حركت‌ در مي‌ آيند و نقل‌ و انتقال‌ صورت‌ مي‌ پذيرد. در آسانسورهايي‌ كه‌ منحصراً براي‌ حمل‌ و نقل‌ كالا بكار مي‌ رود، چنانچه‌ ابعاد كابين‌ آنها ورود افراد را امكانپذير سازد،بايد در رده‌بندي‌ آسانسورهاي‌ مسافربر قرارگيرند و درزمرة‌ آسانسورهاي‌ خدماتي‌ قرارندارند )به‌ تعاريف‌ در بند 3 مراجعه‌ شود(.

 

 2        مراجع‌

 مدارك‌ الزامي‌ زير حاوي‌ مقرراتي‌ است‌ كه‌ در متن‌ اين‌ استاندارد به‌ آنها ارجاع‌ داده‌ شده‌ است‌. بدين‌ ترتيب‌ آن‌ مقررات‌ جزئي‌ از اين‌ استاندارد محسوب‌ مي‌شود. در مورد مراجع‌ داراي‌ تاريخ‌ چاپ‌ و/يا تجديدنظر، اصلاحيه‌ها و تجديدنظرهاي‌ بعدي‌ اين‌ مدارك‌ موردنظر نيست‌. با اين‌ وجود بهتر است‌ كاربران‌ ذينفع‌ اين‌ استاندارد، امكان‌ كاربرد آخرين‌ اصلاحيه‌ها و تجديدنظرهاي‌ مدارك‌ الزامي‌ زير را مورد بررسي‌ قرار دهند. در مورد مراجع‌ بدون‌ تاريخ‌ چاپ‌ و/يا تجديدنظر، آخرين‌ چاپ‌ و/يا تجديدنظر آن‌ مدارك‌ الزامي‌ ارجاع‌ داده‌ شده‌ مورد نظر است‌.


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 9,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
standarde-asansorha_653896_9412.zip380.9k

چاورپوینت جامع و کامل ارزیابی اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی

چاورپوینت جامع و کامل ارزیابی اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی فرمت فایل : power point  (قابل ویرایش) تعداد اسلاید  : 253 اسلاید                     1-1- مقدمه nدر قرآن کریم آمده است: «من الماء کل شیء حی» یعنی: همه شی ها از آب زنده اند. n آب مهمترین ماده شمیمیایی است n در قرن جاری منابع آب شیرین از چاههای نفت با ارزش تر خواهند بود. n 80% سطح زمین از آب پوشیده شده است. n 97% از آب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,000 تومان

پاورپوینت مکان يابي منبع نوري به کمک ميکروکنترلر ATmega16

پاورپوینت مکان يابي منبع نوري به کمک ميکروکنترلر ATmega16 فرمت فایل : power point  (قابل ویرایش) تعداد اسلاید  : 37 اسلاید               مکان يابي منبع نوري به کمک ميکروکنترلر ATmega16 •راه اندازي موتور Servo •به کارگيري باطري خورشيدي •ساخت اجزا سخت افزاري لازم از قبيل پورت Programmer ميکروکنترلر •برنامه نويسي در محيط CodeVision جهت برنامه ريزي ميکروکنترلر •طراحي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

پاورپوینت جامع و کامل درباره اثرات و نقش بهداشت حرفه ای

پاورپوینت جامع و کامل درباره اثرات و نقش بهداشت حرفه ای فرمت فایل : power point  (قابل ویرایش) تعداد اسلاید  : 281 اسلاید                   بخش هایی از اسلایدها : تامين ، حفظ و ارتقا سطح سلامت جسمي ، روحي ، رواني   واجتماعي كاركنان همه مشاغل به عاليترين درجه ممكن پيشگيري از بيماريها وحوادث ناشي از شغل در همه حرفه ها   عوامل زيان آور محيط هاي كار •  عوامل فيزيكي محيط ك ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

پاورپوینت درباره بررسی و ارزیابی ورقهای فلزی و بسته بندی انواع فلزات

پاورپوینت درباره بررسی و ارزیابی ورقهای فلزی و بسته بندی انواع فلزات فرمت فایل : power point  (قابل ویرایش) تعداد اسلاید  : 69 اسلاید         ورق  قلع اندود و بسته بندی فلزی مقدمه بدون تردید بسته بندی فلزی بیشترین طرفداران را در بین دیگر موارد بسته  بندی به خود اختصاص داده است وبه طور طبیعی ورق فلزی هم به عنوان ماده اولیه ساخت قوطی های فلزی در این بین نقش تعیین کننده دارد.در این مقاله سعی میشود با معرفی کافی از ورق قلع ان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

پاورپوینت بررسی و ارزیابی نماسازی و نحوه انجام آن

پاورپوینت بررسی و ارزیابی نماسازی  و نحوه انجام آن فرمت فایل : power point  (قابل ویرایش) تعداد اسلاید  : 90 اسلاید                 نماسازی با آجر سه سانتی متری :   n   امروزه برای نماسازی آجری ، بیشتر از آجرهایی که دارای  3 سانتی متـر ضـخامت می باشد استفـاده می کـنند. در ین شیوه ، آجـرکاری با رعـایت حدود 5 سانتی متر فاصله از سفـت کاری اجرا می شود. بدیهی است  ضخامت آجر 3 سانت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

پاورپوینت بررسی و ارزیابی نگهداری و تعمریات در صنایع چوب خزر

پاورپوینت بررسی و ارزیابی نگهداری و تعمریات در صنایع چوب خزر فرمت فایل : power point  (قابل ویرایش) تعداد اسلاید  : 38 اسلاید                 هدف از نگهداري و تعميرات :  انجام كليه امور به منظور حداكثر كردن دسترسي به  ماشين با حداقل هزينه در حاليكه توليد ايمن فراهم گردد     سطوح نت : سطح 1 : اولين مرحله نگهداري بوسيله اپراتور مثل نظافت و روانكاري و تنظيمات ساده   سطح 2: ن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

پاورپوینت بررسی و ارزیابی نانو لوله های کربنی

پاورپوینت بررسی و ارزیابی نانو لوله های کربنی فرمت فایل : power point  (قابل ویرایش) تعداد اسلاید  : 28 اسلاید                 فناوري نانو چيست؟ فناوري‌نانو واژه‌اي است كلي كه به تمام فناوري‌هاي پيشرفته در عرصه كار با مقياس نانو اطلاق مي‌شود. معمولاً منظور از مقياس نانو ابعادي در حدود 1nm تا 100nm مي‌باشد. (1 نانومتر يک ميليارديم متر است). اولين جرقه فناوري نانو ( ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

پاورپوینت بررسی و ارزیابی سلامت روان و باورهای نادرست

پاورپوینت بررسی و ارزیابی سلامت روان و باورهای نادرست فرمت فایل : power point  (قابل ویرایش) تعداد اسلاید  : 23 اسلاید                 سلامت روان و باورهای نادرست   بیماری های روانی از بدو پیدایش بشر وجود داشته و هیچ فردی، از هیچ طبقه اقتصادی ـ اجتماعی خاصی، در مقابل آن مصونیت نداشته و خطری است که بشر را مرتبا تهدید می‌کند. خوشبختانه بیماری های روانی، قابل پیشگیری بوده در صورتی‌که م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

پاورپوینت بررسی و ارزیابی دقت و خطا در اندازه گیری

پاورپوینت بررسی و ارزیابی دقت و خطا در اندازه گیری فرمت فایل : power point  (قابل ویرایش) تعداد اسلاید  : 29 اسلاید                   معيارهای انتخاب دستگاه اندازه گيری .1 تاچه حد اندازه گيری را نزديک به واقعيت انجام می دهد .2 آيا با تکرار اندازه گيری مقدار يکسانی را نشان می دهد .3 آيا شرايط اندازه گيری (فشار ، دما، رطوبت...) بر روی اندازه گيری اثر می گذارد (شرايط استاندارد) .4 آيا ويژ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

نظرسنجی

کدام نوع از فایل های زیر مورد نیاز شماست