تخفیف ویژه و دائمی بزرگترین و معتبرترین شرکت ارائه سرور و هاست برای سایت ها

اطلاعیه فروشگاه

ا توجه : هنگام خرید روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود مراحل پرداخت را تا زمان دریافت کدپیگیری سفارش ادامه دهید ؛ در صورتی که نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و مجددا اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید و یا بانک عامل را تغییر دهید توجه : هنگام خرید روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود مراحل پرداخت را تا زمان دریافت کدپیگیری سفارش ادامه دهید ؛ در صورتی که نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و مجددا اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید و یا بانک عامل را تغییر دهید

تحقیق درباره شركت ملي گاز ايران و مديريت بهره برداري و خدمات گاز شهري

تحقیق درباره شركت ملي گاز ايران و مديريت بهره برداري و خدمات گاز شهري

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 49 صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح فهرست

 

فصل اول : دعوتنامه شركت در مناقصه

فصل دوم : دستورالعمل به پيشنهاد دهندگان

فصل سوم : توصيه هاي مهم براي پيشنهاد دهندگان و راهنماي شركت در مناقصه

فصل چهارم : دستورالعمل نحوه ارائه پيشنهاد قيمت

فصل پنجم : پيشنهاد قيمت پيمانكار

فصل ششم : موافقتنامه

فصل هفتم : پيوستها

پيوست يك : جدول تفكيك مبلغ پيمان براي بخشهاي مختلف كار

پيوست دو  :  اطلاعات پيماني

پيوست سه : فهرست بهاي واحد كارهاي اضافي و نقصاني / كميته هماهنگي بهره برداري پروژه

پيوست چهار : روش تعديل

پيوست پنج : پرداختها

پويست شش : بيمه

پيوست هفت : كاربرگ ضمانتنامه ها و اعتبارات اسنادي

پيوست هشت :  وظايف و اختيارات مشاور كارفرما

پيوست نه : راه اندازي و آزمايش عملكردي

پيوست ده : شرح كارهاي در تعهد پيمانكار pc

پيوست يازدهم : فهرست عمومي لوازم و قطعات يدكي و مواد مصرفي براي دوران راه اندازي و دو ساله دوران
بهره برداري

پيوست دوازدهم : انتقال تكنولوژي و آموزش محل اجراي كار تامين مصالح و تجهيزات و انجام كارها

پيوست سيزدهم : تعهدات كارفرما در تحويل محل اجراي كار تامين مصالح و تجهيزات و انجام كارها

پيوست چهاردهم : برنامه زماني كلي اجراي كار

پيوست پانزدهم : فهرست فروشندگان و پيمانكاران دست دوم

پيوست شانزدهم : ليسانس و شرايط واگذاري حق ليسانس

پيوست هفدهم  : اقلامي از كارها ، خدمات ، تامين مصالح و تجهيزات كه از محل مبالغ مشروط provisional  sum / غير مشروط بوسيله پيمانكار تامين مي شود .

پيوست هجدهم : اسناد و مدارك فني پيمان

پيوست نوزدهم : مراكز بارگيري و تخليه ، حمل مصالح و تجهيزات ، نحوه ارزشيابي محموله و مشخصات بسته بندي

پيوست بيستم : نحوه گردش كارها

 

 

 

 

فصل هشتم : شرايط عمومي پيمان

فصل نهم : شرايط خصوصي پيمان

فصل دهم : نمودار سازماني و ليست كاركنان پيمانكار براي انجام كارهاي اجرايي و راه انداز

فصل يازدهم : ليست امكانات پيمانكار براي تهيه كالا و اجراي پروژه و سوابق كاري

 

جلد دوم پيمان :

 مشخصات حريم ، مشخصات فني راه اندازي خطوط انتقال گاز ، دستور العمل HSE  ، دستور العملهاي تعميرات و بهره برداري ، نقشه هاي ازبيلت شبكه و انشعابات

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                تاريخ :

                                                                                                                                                               شماره :

                                                                                                          

         دعوت‌نامه شركت در مناقصه

  شركت

  با سلام و احترام بدينوسيله دعوت مي‌شود در مناقصه‌اي با مشخصات ذيل شركت فرماييد. خواهشمند است در صورت تمايل، اسناد و مدارك مناقصه را به شرح ذيل تكميل نموده و در مهلت مقرر ارسال داريد. قابل ذكر است ارسال اين دعوت‌نامه هيچ‌گونه حقي براي شركت كنندگان در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.

  • مناقصه‌گزار: شركت گاز استان ---------------.
  • موضوع مناقصه: برقراري دائمي بهره برداري ايمن از گاز طبيعي ،ايجاد تاسيسات لازم جهت كليه  متقاضيان ،مشتركين و مصرف كنندگان در محدوده مورد قرارداد با استفاده از تاسيسات ،ابنيه و 000مربوطه طبق مقررات ،ضوابط ،روشها ،استانداردها ،دستورالعملها و0000 مورد تاييد كارفرما .
  • مهلت قبول پيشنهادها: داوطلبان شركت‌ در مناقصه تا ساعت 14 مورخ             فرصت دارند تا پيشنهادهاي خود را در روزهاي كاري (به استثناي پنجشنبه) طي ساعات 16-8 به-----------------– امور قراردادهاي شركت گاز استان ---------------. تحويل داده و رسيد دريافت دارند(آدرس الكترونيكي:-----------------). به پيشنهادهايي كه بعد از مهلت تعيين شده ارسال گردد، ترتيب اثر داده نخواهد شد. همچنين افرادي كه مدارك مربوط را از طريق پست سفارشي ارسال مي‌كنند بايد برنامه زماني تحويل اسناد را به نحوي تنظيم نمايند كه اسناد مناقصه حداكثر تا پايان مهلت تعيين شده به اين شركت واصل گردد.

4  - شركت‌كنندگان در مناقصه چنانچه علاوه بر مراتب مندرج در اين اسناد، سؤال يا ابهامي دارند مي‌بايست به صورت كتبي آن را ارائه نمايند. در اين صورت پاسخهايي كه بر روند مناقصه تاثير گذارد، به صورت كتبي به همه شركت‌كنندگان ابلاغ خواهد شد. بديهي است هيچ‌گونه استنادي از طرف پيشنهاددهندگان به توضيحات شفاهي و يا ادعاي عدم اطلاع از شرايط مناقصه قابل قبول نخواهد بود.

5- تضمين شركت در مناقصه: تضمين شركت در اين مناقصه به ميزان-/                  ريال (               ريال) است. شركت‌كنندگان بايد آن را به يكي از روشهاي مندرج در بند (3) شرايط مناقصه پرداخت نمايند.

 6-  اسناد مناقصه: كليه اسناد و مدارك ارائه شده به مناقصه‌گر شامل؛ دعوت‌نامه شركت در مناقصه، راهنماي شركت در مناقصه، مشخصات فني كالاي موضوع مناقصه، نمونه قرارداد، نمونه ضمانت‌نامه‌ها و جداول و پيوستها جزو لاينفك اسناد اين مناقصه مي‌باشد

7-تاريخ جلسه بازگشايي پاكتهاي پيشنهاد قيمت : ساعت -----  مورخ  

8-  چنانچه تمايلي به شركت در اين مناقصه نداريد مراتب را به صورت كتبي حداكثر تا تاريخ           از طريق فاكس شماره -------------- به امور قراردادهاي شركت گاز استان ------------اعلام نماييد.

                                                                                                                            

                            

                                                                                                                                                                                                                                                                         

     

شركت كنندگان در مناقصه بايد قبل از هر چيز اين  دستورالعمل را به دقت مطالعه و طبق مندرجات آن عمل نمايند

بررسي اسناد و مدارك مناقصه  و بازديد از محدوده كار

 پيشنهاد دهندگان بايستي قبل از محاسبه مبلغ پيشنهادي از محل كار مورد پيمان بازديد و نسبت به شرايط محلي و كليه عواملي كه ممكن است به نحوي در محاسبه مبلغ پيشنهادي موثر باشد آگاهي كامل حاصل نموده و قبل از تسليم پيشنهاد اسناد و مدارك مناقصه را دقيقاً مطالعه و بررسي و از مفهوم جزء به جزء آنها مطلع گردند چنانچه هنگام مطالعه اسناد و مدارك مناقصه به نظر پشنهاد دهنده نكات مبهم و يا ناقص وجود داشته باشد كه نياز به شرح و توضيح بيشتري باشد پيشنهاد دهنده بايد در آن مورد از شركت گاز استان --------------- استفسار نمايد و چنانچه در نتيجه اين استفسار اطلاعات و توضيحاتي بدست آيد كه در اسناد و مدارك مناقصه منعكس نباشد مراتب كتباً باطلاع استفسار كننده و همچنين ساير پيشنهاد دهندگان خواهد رسيد . هر نوع توضيح يا تجديد نظر اضافه يا حذف مطلبي به مدارك مناقصه از طريق رسمي انجام و طي نامه به نشاني دعوت شدگان ارسال و يا تسليم ميگردد و اين ضمائم جزء مدارك مناقصه منظور خواهد گرديد. شركت گاز استان ---------- حق تغيير يا اصلاح و تجديد نظر در مشخصات را قبل از انقضاي مهلت لازم جهت تسليم پيشنهادها براي خود محفوظ ميدارد و اگر چنين مواردي پيش آيد اصلاحات فوق طي اطلاعيه اي جهت كليه دعوت شدگان درمناقصه ارسال خواهد شد .

  هيچگونه استنادي از طرف پيشنهاد دهندگان به توضيحات شفاهي و هيچ نوع ادعاي بعدي به دليل اينكه پيشنهاد دهنده به شرايط و اوضاع و احوال كلي و محلي واقف نبوده است و هيچگونه تعذر به عدم فهم مطالب اسناد منـاقصه و يا استنـاد به نارسا بودن مطـالب مندرج در آنها از طرف پيشنهاد دهنده مسموع نخواهند بود .

  • تكميل نمودن مدارك مناقصه

- پيشنهاد دهندگان بايد پس از انجام بررسي و تحقيقات لازم مندرج در( بند يك) فوق پيشنهاد خود را همراه با پيشنهاد فني براي اجراي پروژه ارائه نمايند . ضمناً هيچگونه تصرف و تغييري نبايد در اسناد مناقصه داده شود در غير اينصورت و يا درصورت عدم اجراي كامل اين دستورات پيشنهاد واصله مورد قبول نخواهد بود و شركت گاز استان --------------- حق دارد بدون اينكه نيازي به هر نوع توضيح يا استدلالي باشد چنين پيشنهادي را مردود بداند .(هرگونه تغيير يا پيشنهاد مي بايست در چهار چوب پيشنهاد فني صورت پذيرد)

قيمت گذاري بر اساس ميزان مصرف گاز طبيعي در خروجي هر شهر ( ايستگاه اندازه گيري) در صورت وجود مقادير منضم به مدارك مناقصه و همچنين در قسمت خالي در فرم پيشنهاد پيمانكار بايد با مراكب بدون قلم خوردگي و به طور خوانا و غير مشكوك بعمل آيد .

مبلغ پيشنهادي بدين ترتيب حاصل مي شود مبلغ جهت خدمات بهره برداري به اضافه مبلغ ريالي توسعه شبكه و انشعاب و تعميرات با توجه به كتابچه فهرست بهاء ضميمه سال مربوطه در شرايط خصوصي پيمان كه حاوي شرح رديفهاي كاري ، مقادير و قيمت واحد هر رديف كاري مي باشد كه از حاصل ضرب واحد بهاء در مقدار مربوطه جهت هر رديف مشخص و مجموع جمع رديفهاي هر فصل مبلغي ريالي كارهاي آن فصل مي باشد . كه بطور خلاصه طي جدولي كه مشخص كننده جمع ريالي فصول مختلف و نهايتاً مجموع فصول جمع كل كار پروژه مي باشد مشخص گرديده است و با اضافه نمودن ضرايب پيمان در صورت وجود ( ضريب منطقه اي ، بالاسري و ضريب جبراني بيمه و................. فهرست بهاء نفت و گاز و يا معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي تعلق مي گيرد ) مبلغ ناخالص پيمان بدست آمده است و پيمانكار با اضافه نمودن ضريب پلوس يا مينوس رقم پيشنهادي خود را مطابق با فرم پيشنهاد قيمت مندرج در اسناد مناقصه ارائه مي نمايد.

  تبصره مهم : به پيشنهادات ناقص و مبهم و يا مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد و شركت گاز استان ----------- به هيچ وجه مقيد به قبول پيشنهاد خاصي نبوده و نيز تعهدي مبني بر امضاي موافقت نامه با حائز حداقل قيمت را ندارد .

  چنانچه شركت گاز استان ------------- به تباني و مواضعه بين پيشنهاد دهندگان وقوف حاصل نمايد پيشنهادها را مردود تشخيص داده و پيشنهاد دهندگان متخلف را براي مدتي كه ممكن است دائمي باشد از ليست شركتهاي ذيصلاحيت براي دعوت به مناقصه حذف خواهد نمود .

 هيچيك از پيشنهادات قبول شده تلقي نخواهد شد مگر آنكه اعلام كتبي درباره چنين قبولي به وسيله شركت گاز استان --------------- براي پيشنهاد دهنده فرستاده شده باشد .


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت و دانلود

مبلغ قابل پرداخت 3,690 تومان
(شامل 10% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 4,100 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
sherkat-gaz-meli-sakhtar_664318_3927.zip310.9k

تحقیق درباره تحليل اثرگذاري عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای كاربري های تجاری در توسعه منطقه ثامن

تحقیق درباره تحليل اثرگذاري عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای كاربري های تجاری در توسعه منطقه ثامن فرمت فایل : word ( قابل ویرایش) تعداد صفحات : 58 صفحه               چکیده سياستگذاران براي دستيابي به قیمت و مقدار بهينه در بازارهای مختلف، از جمله بازار ساختمان سازی، به تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضا مي پردازند. در این تحقيق با استفاده از مصاحبه با کارشناسان كه از طريق روش گلوله برفي انتخاب شدند، عوامل موثر بر تقاضا و عرضه کاربری ‎ های تجاری منطقه ثامن بر اس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,800 تومان 4,320 تومان 10% تخفیف

تحقیق درباره بهاي تمام شده توليد برق در واحدهای گازي و سيکل ترکيبي نیروگاه شریعتی مشهد

تحقیق درباره بهاي تمام شده توليد برق در واحدهای گازي و سيکل ترکيبي نیروگاه شریعتی مشهد فرمت فایل : word ( قابل ویرایش) تعداد صفحات : 29 صفحه               چکيده برق به عنوان صنعت زيربنايي در فرايند توسعه اقتصادي کشور، نقشي ارزنده و اساسي دارد که بستر لازم را براي پويايي کشور در زمينه‌هاي مختلف فراهم مي‌سازد. تنوع بخشي به منابع توليد برق نيز از برنامه‌هاي اولويت دار اين صنعت است. از اينرو تحقيق حاضر درصدد تعيين بهاي تمام شده توليد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,600 تومان 3,240 تومان 10% تخفیف

تحقیق درباره بررسی هدفمند سازی یارانه انرژی در بخش صنعت و معدن

تحقیق درباره بررسی هدفمند سازی یارانه انرژی در بخش صنعت و معدن فرمت فایل : word ( قابل ویرایش) تعداد صفحات : 63 صفحه                 فهرست   مقدمه 3 شناسائی رشته فعالیت های آسیب پذیر 4 الگوي تحليل 4 هزینه انرژی 7 هزینه حمل و نقل 13 تقاضای محصول 19 ترکیب هزینه خانوار 22 جمع بندی 27 بسته حمایتی بخش صنعت و معدن 30 پیوست: قیمت های جهانی محصولات انرژی بر 32 فولاد 32 مس. 33 آلومینیوم 34 سرب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان 4,950 تومان 10% تخفیف

تحقیق درباره بررسی ويژگيهای بامبو به عنوان ماده اوليه ليگنوسلولزی صنايع خمير و كاغذ

تحقیق درباره بررسی ويژگيهای بامبو به عنوان ماده اوليه ليگنوسلولزی صنايع خمير و كاغذ فرمت فایل : word ( قابل ویرایش) تعداد صفحات : 61 صفحه                 خلاصه هدف کلی از اين مطالعه معرفی اهميت قابل توجه بامبو به عنوان يک منبع الياف برای صنايع خمير و کاغذ می باشد. بامبو کلمه ای است که برای بيش از 1250 گونه از گياهان با ارتفاع 10 سانتيمتر تا 40 متر به کار می رود. خصوصيات برجسته ای وجود دارد که بامبو را به عنوان منبع قابل توجه برای صناي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,200 تومان 4,680 تومان 10% تخفیف

تحقیق درباره بررسی و ارزیابی علم اقتصاد و اقتصاد خرد

تحقیق درباره بررسی و ارزیابی علم اقتصاد و اقتصاد خرد فرمت فایل : word ( قابل ویرایش) تعداد صفحات : 94 صفحه                 تعريف علم اقتصاد :  از علم اقتصاد تعاريف زيادي عنوان شده است اما ساده ترين و جامع ترين تعريف از علم اقتصاد عبارتست از علم تخصيص بهينه منابع كمياب است . كميابي مهمترين موضوع علم اقتصاد است . كميابي به اين مفهوم است كه امكانات محدود است ولي خواسته هاي بشري نامحدود مي باشند. به عنوان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,200 تومان 4,680 تومان 10% تخفیف

تحقیق درباره بررسی و ارزیابی تورم و راه های مقابله با آن

تحقیق درباره بررسی و ارزیابی تورم و راه های مقابله با آن فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 20 صفحه                 اشاره: تورم از جمله متغيرهايي است كه نه تنها توجه اقتصاددانان را به خود جلب كرده، بلكه به دليل آثار و پيامدهاي اجتماعي آن سياستمداران نيز مايل‌هستند تغييرات تورم را بررسي كنند. درحقيقت تورم و گراني چيزي نيست جز كاهش ارزش پول و در واقع ما با آن ميزان پولي كه در اختيار داريم نسبت به چ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,700 تومان 2,430 تومان 10% تخفیف

تحقیق درباره ایمن سازی خانواده

تحقیق درباره ایمن سازی خانواده فرمت فایل :word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 18صفحه         شکی نیست که خانواده امروز ایرانی با خانواده متعادلی که باید سنگ بنای یک جامعه سالم باشد، فاصله زیادی دارد . اين خانواده ، از یک سو هنوز گرفتار بعضی سنت های غلط گذشته مانند بی عدالتی و ظلم به زنان بوده و از سوی دیگر آموزه های مدرن مانند انکار تفاوت های جنسیتی، اختلاط نقش ها، فرد گرایی و اصالت لذت های دنياي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,300 تومان 2,970 تومان 10% تخفیف

بسته ویدیویی آموزش کامل ایمیل مارکتینگ و بازاریابی اینترنتی

بسته ویدیویی آموزش کامل ایمیل مارکتینگ و بازاریابی اینترنتی فرمت فایل : Mp4 (قابل نمایش بر روی کامپیوتر و گیرنده های دیجیتال)           تعداد دقایق آموزش : 160 دقیقه(2 ساعت و 40 دقیقه آموزش) نوع محصول : دانلودی کیفیت محصول : عالی حجم ویدئو : 250 مگابایت تعداد ویدئوها : 10 ویدیوی آموزشی(در شش جلسه کامل)   همراه با نکته ها و تکنیکهای اساسی کسب ثروت و پولسازی با ایمیل مارکتینگ صحیح توضیح محصول :  در این محصو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 19,000 تومان

بسته ویدیویی آموزشی ایجاد و ساخت فروشگاه اینترنتی رایگان {مثل همین فروشگاه}

بسته ویدیویی آموزشی ایجاد و ساخت فروشگاه اینترنتی رایگان {مثل همین فروشگاه} فرمت فایل : Mp4 (قابل نمایش بر روی کامپیوتر و گیرنده های دیجیتال)          با تهیه این بسته ویدیویی و با آموزشهای ساده و روان در این بسته ویدیویی در کمتر از دو ساعت فروشگاه خود را مثل همین فروشگاه بسازید و در همان روز شروع به قراردادن محصولات و فایلهای خود برای فروش روی سایت کنید   تعداد دقایق آموزش : 115 دقیقه   نوع محصول : دانلودی   کیفیت محصول : ع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

بسته ویدیویی آموزش تکنیکهای روانشناسی فروش در کسب و کارهای اینترنتی

بسته ویدیویی آموزش تکنیکهای  روانشناسی فروش در کسب و کارهای اینترنتی فرمت فایل : Mp4 (قابل نمایش بر روی کامپیوتر و گیرنده های دیجیتال)           تعداد دقایق آموزش : 78 دقیقه نوع محصول : دانلودی کیفیت محصول : عالی حجم ویدئو : 46 مگابایت   توضیح محصول :  محصول فوق یکی از بی نظیر ترین و جدید ترین محصولات در حوزه کسب و کار اینترنتی روانشناسی فروش میباشد این محصول با تحقیق و مطالعه فراوان بر روی کتابهای روانشناسی فروش و ک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

سورس کد حل جدول سیمپلکس(simplex) با زبان سی شارپ

سورس کد حل جدول  سیمپلکس(simplex) با زبان سی شارپ فرمت فایل : ویژوال استادیو(قابل ویرایش)         تعداد فرم : 1 تعداد خطوط برنامه : بیش از 100 خط نمایش پاسخ های بهینه   معرفی : این سورس کد ابتدا متغییر ها و اعداد ورودی را از کاربرد دریافت کرده و بر اساس ضرایب و اعداد ورودی در هر مرحله تابلو جدول سیمپلکس را در خروجی نمایش میدهد و کاربر در هرمرحله برنامه را اجرا کند یک تابلو نمایش داده میشود و برنامه تا جایی که به جوا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,900 تومان 4,410 تومان 10% تخفیف

دسته بندی محصولات فروشگاه

محبوبترین محصولات

نظرسنجی

کدام نوع از فایل های زیر مورد نیاز شماست
هاست filesell هاست

تصویر ثابت