فروشگاه تخصصی فروش فایل ها و تحقیقات دانشجویی و قطعه کدهای برنامه نویسی و ویدیو های آموزشی

دسته بندی محصولات

محبوبترین محصولات

دسترسی به اخبار و اطلاعیه های سایت در کانال تلگرام فروشگاه

پروژه جامع درباره كانيهاي در بردارندة‌ عناصر نادر خاكي شامل مونازيت ، باستنازيت و زينوتايم و كاربرد آن در ايران

پروژه جامع درباره كانيهاي در بردارندة‌ عناصر نادر خاكي شامل مونازيت ، باستنازيت و زينوتايم و كاربرد آن در ايران

فرمت فایل : word  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 111 صفحه

 

 

 

 

 

    مقدمه

عناصر گروه خاك هاي نادر (Rear Earth) كه لاتين آن (Terra Rarae) است و به طور اختصاري R.E  يا Tr ناميده مي شوند، به دليل عنصر لانتانتيم
(La ) به عنوان سر گروه به لانتانيدها ( Lanthanides) نيز معروفند و در رديف ششم جدول تناوبي عناصر واقع شده اند . اعداد اتمي 57 تا 71 دارند و عبارتند از:

 

 

كه در آرايش الكتروني آن ها يك الكترون در اوربيتال 5d موجود است و اوربيتال 4f از عنصر سريم (Ce) به بعد به ترتيب كامل و اشغال مي شود.

          عناصر اين گروه ، با وجود اهميت فراوان و استفاده بي شمار صنعتي ، به دليل گراني در بازار و فراواني ناچيز، كم تر مورد توجه قرار گرفته اند. از بين اين عناصر، تنها عناصر پروميتم (Prometium pm) به صورت مصنوعي ساخته شده است . عنصر ايتريوم Y ( Yttrium) با عدد اتمي 39 عنصر ديگري است كه معمولا با عناصر خاك هاي نادر ذكر مي شود ، هر چند كه در جدول تناوبي عناصر جاي مشخصي در بين اين سري از عناصر ندارد، ولي به دليل شباهت هاي زيادي در خواص شيميايي و ژنو شيميايي، همواره همراه با اين گروه نامبرده مي شود.

          گروه خاك هاي نادر به دو گروه تقسيم مي شوند: زير گروه سريم ، شامل عناصر(sm،Eu  ،Gd، La، Ce، Pr، Nd،) كه به صورت Trce نشان داده مي شوند:و زير گروه ايتريوم ، كه شامل عناصر (Tu، Er، Ho، Dy، Tb، Lu، Yb و به TRy  مشخص مي گردند ، با اينكه معمولا خود عنصر ايترتيوم Y شامل اين زير  گروه نمي شود. در تقسيمات ژئو شيميايي اين گروه را به سه زير گروه تقسيم كرده اند( 1974،1969،D.Mineyer)

-زير گروه لانتانيوم ، شامل عناصر La، Ce، Nd كه اختصار آن ( La، Nd) 4 است.

 • زير گروه ايتريوم شامل عناصر Ho، Dy، Tb، Gd، Eu‌، Sm كه اختصاري آن ( sm- Ho) 4 است.
 • زير گروه اسكانديوم شامل عناصر Er، Tm، Yb، La كه اختصاري آن ( Er-Lu) 4 است.

يكي ديگر از عناصري كه به عنوان كاني همراه در اكثر كاني هاي اين گروه موجود است و به عنوان محصول فرعي از تصفيه سنگ معدن كمپلكس خاك هاي نادر به دست مي آيد، عنصر توريم Th( Thorium) با عدد اتمي 90 است. اين عنصر جزو عناصر آكتنيد است ، و از اين نظر اهميت دارد. همراهيش با اين گروه از عناصر دراني هاي مختلف از جمله مونازيت بفرمول كلي 4o( p، Si) (ce، La، Th) كه در صورت همراه داشتن اورانيوم

(u) براي تعيين سن مطلق سنگ ها از طريق تجزيه ايزوتوپي نيز به كار مي رود موجب شده كه همراه با اين گروه از عناصر و با يك متد آناليزه اندازه گيري شود. به طور كلي ، معروف ترين نهشته هاي اين گروه از عناصر تا كنون بدين صورت بدست آمده اند:

 • magmatic
 • Feldspathic Metasomatites
 • Skarn
 • Carbonatites
 • Hydrothermal Plutonogenic
 • Placers
 • Sedimentary deposits

در ايران گروه ، عناصر خاكي نادر براي نخستين بار با روش ( سپكتروگرافي مورد بررسي قرار گرفت و اكثر عناصر گروه نيز در اين بررسي اندازه گيري گزارش آن نيز تهيه شد( صالح آبادي آذريان ، 1361) ولي به دليل فراواني بسيار كم اين سه عنصر اخير، خطوط طيفي آن ها غير قابل بررسي و بود. البته تداخل و مزاحمت هاي خطوط منتشره از ديگر عناصر اين گروه نيز مانع از مطالعه بررسي خطوط طيفي عناصر مورد بحث كنوني ما مي شد. از طرف ديگر تركيب اصلي ( Matrix يا Base) قبلي نيز، كه سيليكات بود، زمينه خوبي در مرحله تحريك در منبع اصلي انرژي جهت دست يابي به خطوط اين عناصر نداشت، و اين مسئله اخير باعث شد تا برسي و مطالعه كنوني با تغيير تركيب اصلي از سيليكات به فسفات و كربنات ، و تغييرات كلي ديگري در شرايط كار در مراحل مختلف انجام گيرد و با مطالعات زياد و مقايسه حالات و خطوط مختلف طبيعي به نتايج خوبي برسيم و سرانجام منحني استاندارد اين عناصر بسيار خوب و قابل قبولي رسم شود و مورد استفاده قرار گيرد. در ضمن عناصر نادر خاكي را با علامت اختصاري ( REE) نشان مي دهند .

تاثير عناصر كمياب خاكي

تاثير بر بدن انسان:

عناصر كمياب خاكي در وسايل خانه مانند تلويزيون رنگي ، لامپهاي رنگي ، لامپهاي فلورسنت ، لامپهاي ذخيره انرژي و شيشه به كار مي رود و كاربرد اين عناصر در حال افزايش است.

وجود اين عناصر در محيط كار خطرناك است زيرا گاز آن با مواد استنشاق مي شود و باعث انسداد ريه مي شود به ويژه اگر براي مدت طولاني مورد استنشاق قرار گيرد و همچنين اكثر آن ها باعث ايجاد سرطان در انسان مي‌شود و استنشاق آن احتمال بروز سرطان را افزايش مي دهد در نهايت وقتي در بدن انسان تجمع يابد براي كبد خطرناك است از طرفي اكثر اين فلزات سمي مي باشند كه از طريق پوست بدن جذب مي گردد كه باعث مسمويت و در نتيجه باعث مرگ مي شود.

تاثير در محيط زيست:

فلزات كمياب خاكي به طريق مختلف و عمدتا در اثر صنايع توليد كننده نفت در محيط پراكنده مي شوند به علاوه وقتي لوازم منزل دور ريخته مي شوند اين عناصر وارد محيط زيست مي شوند به تدريج در خاك تجمع مي يابند و در نهايت غلظت آن دربدن انسان و جانوران و ذرات خاك افزايش مي يابد.

در جانوران آبزي عناصر نادر خاكي باعث آسيب غشاي سلولي مي شود كه روي توليد مثل و عملكرد سيستم عصبي اثر منفي دارد.

رفتار زمين شيميايي عناصر خاكي كمياب موضوع مطالعات وسيعي در دهه هاي گذشته بوده است . علت اين امر بر جالب بودن اين عناصر سودمندي آن ها در پاسخگويي به مسايل گوناگون سنگ شناختي و كاني شناختي است . توزيع اين عنصرها در سيستمهاي آذرين ، به ويژه در مطالعات سنگ زادي مناسب است .

كمپلكس سازي اين عنصرها در محيطهاي مايع مي تواند براي درك بهتر نسبت اجزاي آنيوني سازنده به كار رفته رفتار اكسايش كاهش آنها مي تواند در تشخيص حدود فعاليت اكسيژن در يك سيستم كمك كند. نا متحرك بودن نسبي اين عنصرها در طول انواع خاصي از دگرگونيهاي سنگ ها ، وسيله مناسبي براي تعيين طبيعت يا ماهيت سنگ اوليه است . افزون بر اين به دليل خصوصيات فيزيكي و شيميايي ويژه برخي از تركيبهاي عناصر خاكي كمياب ، بسياري از آنها از اهميت اقتصادي قابل توجهي برخوردارند.


1-2 رفتار زمين شناسي عناصر خاكي كمياب

عناصر خاكي كمياب(REE) ، گروه پيوسته اي از عناصر مختلف ، با رفتارهاي شيميايي بسيار مشابه است. تفاوت اين عنصرها در بسياري موارد، براي ايجاد علاقه كافي بوده و به ويژه به صورتي يكنواخت و سيستماتيك تابعي از عدد اتمي آنهاست.

عناصر خاكي كمياب بسيار الكتروپوزيتيو بوده و تركيبهاي ؟آنها، معمولا به صورت يوني است. اين تركيبها از نظر كاني شناسي شامل اكسيدها، هاليدها، كربنات ها ، فسفات ها و سيليكاتها همراه با شماري از تركيبها مانند بوراتها ،آرسناتهاو غيره بوده اما به صورت سولفيد وجود ندارند. شعاع يوني اين عناصر نسبتا بزرگ است لذا واكنشهاي جانشيني اين عناصر با كاتيونهاي بزرگي مانند كلسيم و استرونسيم ، حتي اگر موازنه بار الكتريكي اضافي مورد لزوم باشد انجام مي گيرد . رايجترين حالت اكسايش اين عنصرها حالت سه ظرفيتي است اما عنصر اروپيم با ظرفيت +2 و سريم با ظرفيت +4 نيز در اين گروه قرار دارند. نسبت حالتهاي مختلف اكسايشي اروپيم و سريم در هر سيستم تابع دما، فشار ، تركيب و شرايط اكسايش كاهش است . اثر اين عوامل هنوز به خوبي شناخته نشده و از اين نظر با توجه به كاربرد بالقوه آن در مطالعات مربوط به زايش كاني و سنگ ، براي كاني شناسان متاثر كننده است .

          آرايش الكتروني اطراف هسته REE مختلف، عامل تعيين كننده خواص اين عنصرهاست . پيكربندي الكتروني ( جدول صفحة بعد ) عنصرهاي خاكي كمياب La تا Lu ، شامل پر شدن منظم لايه الكتروني 4f ( در حالي كه لايه خارجي 5d خالي مي ماند)

 


 پيكربندي الكتروني عناصر خاكي كمياب

نام

پيكربندي

Y

{kr}  4d15s2

La

Xe} 5d 16s2}

Ce

Xe}4f 6s2}

Pr

Xe}4f 6s

Nd

Xe}4f 6s

Pm))

Xe}4f 6s

Sm

Xe}4f 6s

Eu

Xe}4f 6s

Gd

Xe}

Tb

Xe}4f 6s

Dy

Xe}4f 6s

Ho

Xe}4f 6s

Er

Xe}4f6s

Tm

Xe}4f 6s

Yb

Xe}4f6s

Lu

Xe}4f 6s

پيكر بندي كريپتون {Kr} و زنون {Xe} :

 

Kr

1s2 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p

Xe

1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4 d 5s 5p

 

 

 

 

شعاع يونهاي سه ظرفيتي عناصر خاكي كمياب (نشانه  )  و  در مقابل عدد اتمي

 

از سريم تا ايتريوم است ، به استثناي گادولينيم كه يك الكترون در لايه 5d دارد. لانتانيم و لوتسيم نيز يك الكترون در لايه 5d دارند. اين عنصرها در حالت اكسيدي ، هيچ الكتروني در لايه 5d ندارند و هر گونه  تغييري در تعداد الكترونها ، در تراز 4f آنها منعكس مي شود. اين واقعيت در مورد عنصرهاي خاكي كمياب مختلف صادق است كه هر گونه تغييري در پيكر بندي الكتروني خاكهاي كمياب غالبا به لايه هاي دروني محدود مي شود  تا به لايه هاي بيروني و همين امر، رفتار زمين شناسي منسجمي را براي اين عناصر بوجود آورده است . به همين سبب تغييرات شعاع يوني عناصر خاكي كمياب ، تغييري يكنواخت را با عدد اتمي ، براي همه حالتهاي اكسايشي نشان مي دهد( شكل 1-1) . پيكر بندي الكتروني ايتريم به صورت يون سه ظرفيتي مثبت ، شبيه گاز كريپتون است و همين امر به آن پايداري ويژه اي را مي دهد ، اما شعاع يوني آن نزديك به  است . همچنين شعاع هر يون ، تابعي از اندازه و بنابراين ، عدد همارايي مكاني است كه يون در يك  كاني پر مي كند . به طور كلي هر يون ، تابعي از اندازه و بنابراين ، عدد همارايي مكاني است كه  يون در يك كاني پر مي كند .  به طور كلي هر چه عدد همارايي بزرگتر باشد ، شعاع يوني يون اشغال كنندة خاص بزگتر است . شعاع يوني براي حالتهاي اكسايشي رايج همان طور كه شانون [1] (1976) گردآوري كرده ، در جدول 1-2 برا اعداد همارايي مختلف آورده شده است  . همچنين شعاع يوني ، تابعي از ظرفيت يوني است (جدول ذيل ) .

 

شعاع براي اعداد همارايي مختلف

يون               VI               VII              VIII            IX               X                 XII

             9/0              9/6              10/19                   10/75

           10/32                   11/0           11/60                   12/16                   12/7           13/6

           10/1           10/7           11/43                   11/96                   12/5                   13/4

            9/9                                 11/26                   11/79

          9/83                               11/09                   11/63                                      12/7

           9/58           10/2           10/79                   11/32                                      12/4

           9/38           10/0           10/53                   11/07                            

           9/23           9/8              10/40                   10/95                            

           9/12           9/7              10/27                   10/83                            

           9/01                               10/15                   10/72                   11/2

           8/90           9/45           10/04                   10/62

           8/80                               9/94           10/52

            8/68           9/25           9/85           10/24

           8/61                               9/77           10/32

           8/7                                 9/7                                 10/7           11/4

           11/7           12/0           12/5           13/0           13/5

جدول  شعاع يوني عناصر خاكي كمياب (nm) .

 

با ملاحظه اندازه REE سه ظرفيتي در هماوايي درجه شش ، مشخص شده است كه تنها معدودي از يونهاي ديگر با اين همارايي ، اندازه هايي بين بزرگترين آنها يعني (10/32nm) و كوچكترين آنها يعني (8/6nm) را دارند. اين عناصر عبارت اند از (10/2 nm) ، (10/00nm) ، و (9/0nm) . از نمونه يونهاي بزرگتر از La مي توان (11/8) و(5/13) و از يونهاي كوچكتر از  لوتسيم مي توان (2/7) ، (1/7) را نام برد.

هر گونه رفتار زمين شناسي كه به طور مشخص به شعاع يوني REE موثر است . شركت پذيري معمولا تابع يكنواختي از عدد اتمي است . به اين ترتيب كه ضريب شركت پذيري يك عنصر خاكي كمياب را در صورتي كه عدد اتمي عنصرهاي مجاور و حالت اكسايش آنها معلوم باشد مي توان تخمين زد.

اگر چه تغييرات شعاع يوني با عدد اتمي يكنواخت است، اما مقدار اين تغير ، به اندازه كافي براي استفاده غير مستقيم در كاني شناسي و زمين شيمي بزرگ مي باشد . براي مثال ، رفتار توزيع REE براي دوكاني ، با مكانهاي همارايي مختلف كاتيوني متفاوت است. اين مورد براي دو كاني زير كن و فلدسپار
   

 

پلاژكلاز در شكل بالا نشان داده شده است . از چنين رفتار متفاوتي مي توان در مدل زايش سنگ يا كاني استفاده كرد.

همچنين تغييرات رفتار ناشي از اختلاف در حالت اكسايش ، كاربرد مهمي دارد . شواهد مهم براي وجود حالتهاي اكسايش REE ، بجز حالت +3 ، تنها در مورد   ( شرايط كاهنده نسبي ) و ( شرايط اكسنده نسبي) وجود دارد. اندازه اين دو يون از يونهاي +3 معادل آنها ، به اين ، به اندازه كافي متفاوت شكا بالا رابطه بين شعاع يوني و ضريب توزيع يونهاي عناصر خاكي كمياب بين زير كن و پلاژيوكلاز و مذابهاي همراه با آنها . زير كن با نماد    از ناگازوا (1970) و پلاژيكلاز با نماد       از نش و كراكرافت(1985)

فلدسپار پلاژكلاز در شكل 1-2 نشان داده شده است . از چنين رفتار متفاوتي مي توان در مدل زايش سنگ يا كاني استفاده كرد.

همچنين تغييرات رفتار ناشي از اختلاف در حالت اكسايش، كاربرد مهمي دارد . شواهد مهم براي وجود حالتهاي اكسايش REE ، بجز حالت +3 ، تنها در مورد       ( شرايط كاهنده نسبي) و       ( شرايط اكسنده نسبي) وجود دارد . اندازه اين دو يون از يونهاي +3 معادل آنها، به اندازه كافي متفاوت هست كه اثري مشخص بر رفتار زمين شيميايي آنها داشته باشد. به اين ترتيب از عنصرهاي خاكي كمياب مي توان براي به دست آوردن شرايط نسبي اكسايش- كاهش در بعضي از سيستمهاي كاني يا سنگ استفاده كرد.

از آنجا كه موقعيت REE در ساختار كانيها ، به اندازه و بار يوني بستگي دارد، لذا تعيين ماهيت مواضع همارايي با روشهاي طيف سنجي سودمند خواهد بود . متاسفانه خواص طيفي REE ، با محيط اطراف يون زياد متاثر نمي شود ، زيرا الكترونهاي لايه 4f تعيين كننده رفتار يونها هستند، در اوربيتالهايي قرار گرفته اند كه كاملا به وسيله لايه هاي بيروني          

پوشيده شده اند. بنابر اين استفاده از طيفهاي الكتروني در تشخيص عدد همارايي خاكهاي كمياب خاص محدود است. به همين دليل تركيبهاي REE، معمولا همرنگ يونهاي آبگين آنهاست . كمپلكسهاي حاوي REE خاص داراي خاصيت فسفرسانس هستند مانند فسفر قرمز  و فسفر سبز بسياري از اين فسفرها براي مثال در صنايع توليد تلويزيون و صفحه ديد رايانه ها كاربرد دارند.


 1. Shannon

اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 9,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
kani-anaser-khaki-project_740050_2006.zip5.9 MB

نظرسنجی

کدام نوع از فایل های زیر مورد نیاز شماست